все о орехах

Чеснок етиштириш усуллари


Саримсоқ етиштириш технологиясининг ўзига хос хусусиятлари – Tadbirkor-Fermer

Саримсоқ – пиёзсимон ўсимлик бўлиб, қисқарган поя-тўп ва паллалардан иборат мураккаб пиёзбош ҳосил қилади. Барги ясси, чизикли асосан думалоқ найсимон. Улар асослари билан бир-бирига қаттиқ ёпишиб, сохта поя ҳосил қилади.
Сохта поя марказидан уругълаётган саримсоқнинг гул пояси (карнайи) ўтади.
Саримсоқнинг палласи калин, зич эт билан копланган битта ёки бир нечта ўсиш нуктаси бўлган кўртакдир. Паллалар саримсоқ тубига бирикади ва умумий қуруқ пустга уралади. Саримсоқ – совуққа чидамли ўсимлик. У 3-5 градус ҳароратда кўкариб чиқа олади ҳамда -7-8 градус совуқга бардош бера олади. Саримсоқнинг ўсиши учун оптимал ҳарорат ривожланишининг биринчи даврида 5-10 градус , паллалар ҳосил қилаётганда 15-20 градус ва етилаётганда 20-25 градус бўлиши керак. 20 градус дан юқори ҳароратда илдизларнинг ўсишини тўхтатиб қўяди. Лекин саримсоқнинг жанубий (қургъоқчилик) раёнларида етиштирилаётган навлари иссиқка чидамлилиги билан ажралиб туради.
Ўзбекистонда саримсоқни қуйидаги навлари етиштирилади: Ўзбекистон бинафша ранг саримсогъи – тезпишар, Андижон саримсогъи – тез пишар, тунгон саримсогъи – тез пишар. Алмашлаб экишда, саримсоқ бодринг, карам ва картошка экилган ерларга экилгани маъқўл, чунки бу экинлардан кейин дала ерларига саримсоқ пиёз
бодринг, полиз экинлари, қовоқча, қўлча қовоқ, эртанги карам ҳамда картошкадан кейин экилса мақсадга мувофиқдир. Саримсоқ пиёзларга органик ва минерал ўгъитлар қуйидаги миқдорда тавсия этилади: чириган гунг гектарига 20-30 т, азот гектарига 200 кг, фосфор 140-160 кг, калий 60-75 кг. Саримсоқ пиёзни биринчи центябрдан 15 центябргача эккан маъқўл. Саримсоқ пиёз асосан палласидан экилади. экилаётганда паллаларнинг огирлиги 10-20 гр.дан кам бўлмаслиги керак. Паллаларни экиш миқдори гектарига 8-14 тс. Айни пайтда саримсоқ пиёзни уругъ донасини ҳам экса бўлади. Бунда экиш миқдори гектарига 50-100 кг. Саримсоқ пиёз лентасимон 2 ва 3 қаторлаб экилади, лентанинг ва қатор ораларининг кенглиги 70 см бўлиши керак. қаторлар экилганда улар оралиги 15 см,
икки қаторларда эса 20 см бўлади. қатордаги ўсимликлар оралиги эса 6-8 см колдирилади. Шундай килиб экиш схемаси: 50Қ20х5-6 см, 40Қ15Қ15х7-8 см. 1 га ерда ўсимликнинг сони 450-600 минг донани ташкил этади. Саримсоқ пиёз ўсув даврида 4-6 марта қўлтиватсия қилинади. қишга кириш олдидан кузда саримсоқ 2-3
марта сугъорилади. Баҳорда ҳаммаси бўлиб 4-5 марта сугъорилади.
Ўзбекистон шароитида саримсоқ зараркунандалардан пиёз пашшаси , касалликлардан сохта ун-шудринг касаллиги билан зарарланади. Бунинг олдини олиш учун ўсимлик ёппасига чиқа бошлаганда 0,2% ли техник хлорофос ёки 0,2% ли БИ-58 эритмаси пуркалади, 2,5 мл метафосни гектарига 15-20 кг.дан сарфлаб
чанглатилади. Сохта ун-шудринг касаллигини олдини олиш мақсадида 1% ли бордо суюқлиги пуркалади.

Саримсоқ пиёз етиштириш бўйича тавсиялар

Саримсоқ пиёз йил давомида 2 марта баҳорда ва кўпроқ кузда экилади. Саримсоқнинг эътиборли хусусиятларидан бири шуки, у бошқа сабзавотларга қараганда совуққа анча чидамли. Яъни 7-8°C совуқда ҳам нобуд бўлмайди. Ҳаво харорати 10-15℃ бўлганда ўсиб-ривожланиши яхши давом етади. Кузги экишни июль ойининг ўрталаридан октабрь ойининг ўрталаригача экиш мумкин. Экишнинг энг мақбул пайти август-сентабрь ойларидир.

Саримсоқ ўғитга анча талабчан ҳисобланади. Шунинг учун саримсоқ пиёз етиштириш олдидан экин майдони маҳаллий ва минерал ўғитлар билан қайта ишланади.

Минерал ўғитлардан амофос, суперфосфат, мачовина каби ўғитлардан бир сотихига 15-20 кг дан ёки ундан кўпроқ ҳам солиш мумкин. Амофосни белгиланган миқдорининг ҳаммасини экишдан олдин солинади. Қолган ўғитларни бир қисмини экишдан олдин, бир қисмини еса ўсув даври давомида бўлиб-бўлиб бериб борилади.

Эгатлаб экилганда эгат оралари 40-45 см, полларга бўлинганда еса 2-2,5 м ўлчамда марза олинади. Саримсоқни пиёзидан экиб кўпайтирилади. Ҳар бир пиёзда 7-8 тадан 30-35 тагача саримсоқчалар бўлиб, улар ажратилади ва ҳар бир бўлакча алоҳида-алоҳида қилиб экилади. Бунда ўсимликлар ораси 4-8 см дан қилиб, 5-6 см чуқурликда кўмилади. Экиб бўлингач чириган гўнг ёки шунга ўхшаш чириндилардан сепиш мумкин.

Саримсоқ ўсув даврида 5-7 марта суғорилади. Бегона ўтлардан тозаланиб, ўғитланади. Касалликларга қарши чора-тадбирлар кўрилади. Саримсоқ 35-40 кунда истеъмол қилишга тайёр бўлади.

Манба: mirishkor.uz

Чеснок саримсокнинг фойдаси ва зарарлари хакида керакли малумот

Саримсок фойдаси — танлаш қоидалари, халқона табобатдаги ўрни, зарарлари

Саримсок пиёз таркибида кўплаб фойдали моддалар мавжуд: калий, калций, фосфор, C ва Б гуруҳ витаминлари, селен, марганец, ёд ва ефир мойлари. Шу билан бирга, саримсок жуда юқори калорияли маҳсулот саналади — 100 г маҳсулотда 149 ккал мавжуд. Аммо одатда ушбу аччиқ сабзавот оз миқдорда истеъмол қилинади ва шу туфайли қоматга зарар йетказмайди. Бироқ, саримсок иштаҳанинг кучайишига ҳисса қўшиши мумкинлигини еътибордан четда қолдирмаслик керак.

Саримсок фойдаси

Саримсок таркибида ўсимликни паразит ва бактериялардан ҳимоя қилувчи учувчи моддалар — фитонсидлар мавжуд. Уни озиқ-овқат сифатида истеъмол қилганда бактерицид, антипаразитар ва замбуруғларга қарши таъсир кузатилади. Ўтказилган тадқиқот натижалари мунтазам равишда саримсок истеъмол қиладиган шахслар гуруҳи саримсокни умуман истеъмол қилмайдиганларга қараганда шамоллашдан уч баравар кам азият чекишлари маълум бўлган.

Саримсок юрак-қон томир тизими фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу сабзавотни мунтазам истеъмол қилиш қон ҳосил бўлишини рағбатлантиради, шунингдек қон босими ва холестерин даражасини пасайтиради.

Тромбоз хавфи ва қоннинг ёпишқоқлиги камаяди. Кислородни қабул қилиш қобилияти, чидамлилик ва аъзоларга қон келиши тезлиги қон томирларининг ҳолатига ҳам боғлиқ, шунинг учун саримсок еркаклар жинсий функцияларига таъсир қилади. Бундан ташқари, у еркаклар жинсий гормони — тестостерон ишлаб чиқарилишига ёрдам беради.

Саримсок саратон касалликлари еҳтимолини камайтириши маълум бўлган. Унинг ситоплазмасида аллиин номли бирикма мавжуд. Саримсок тишчасини кесганда ҳужайралар яхлитлиги бузилади ва аллиин ҳужайра ферменти аллициназа билан реакцияга киришади.

Бунинг натижасида аллицин моддаси ҳосил бўлади, у саримсокқа ўзига хос ҳид беради. Бу модда организм томонидан ўзлаштирилмайди ва тер, сийдик, нафас орқали чиқарилади. Аллицин антиоксидант бўлиб, хитойлик олимлар аниқлаганидек, ўпка саратони ривожланишининг олдини олишга ёрдам беради. Ушбу модда саратон ҳужайраларини ўлдиради ва нафас олиш тизимидаги инфекцион жараёнлар еҳтимолини камайтиради.

 

Зарарлари

Саримсок таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлиб, уларнинг ортиқча миқдори салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Организмда кўп миқдорда фитонсидлар тўпланганда заҳарланиш содир бўлиши еҳтимоли мавжуд. Шунингдек у оч қоринга ёки ошқозон-ичак тракти касалликлари мавжуд бўлган шахсларга тавсия етилмайди.

Бу сабзавот иштаҳани рағбатлантиради, шунинг учун парҳез давомида унинг истеъмолини чеклаш лозим. Епилепсияли беморларга саримсокни истеъмол қилмаслик кўрсатилади, чунки бу маҳсулот хуружлар юзага келишини рағбатлантирувчи хусусиятга ега. Ёш болалар ва аллергик беморларга уни беришда еҳтиёт бўлиш талаб етилади, айниқса янги узилган ҳолатда.

Тиббиётда қўлланилиши

Фармацевтика доривор препаратларни саримсок асосида тайёрланган капсулага ўралган кукун ва тиндирмалар шаклида таклиф етади. Улар шамоллаш, яллиғланиш жараёнлари, юрак-қон томир тизимининг касалликлари ва саратон касаллигини даволашнинг бир қисми сифатида қўлланилади. Тиндирма ташқи томондан қадоқ ва терининг йирингли яллиғланишига қарши курашда ишлатилади.

Препарат таркиби табиий бўлишига қарамай, уни мустақил даволаниш учун қўллаш тавсия етилмайди, ишлатишдан олдин доза ва фойдаланиш усулини аниқлаш учун шифокор билан маслаҳатлашиш керак.

Халқона табобатда саримқсоқ бутун дунё бўйлаб қўлланилади. Ҳиндлар уни астмани, франсузлар гриппни, немислар сил касаллиги, ошқозон-ичак тракти касалликлари ва ҳатто калликни даволаш учун ишлатадилар. Анъанавий шарқ табобатида саримсок модда алмашинувини яхшилайдиган ва овқат ҳазм қилиш жараёнини рағбатлантирадиган маҳсулот сифатида таснифланади.

Саримсок пиёзни юрак-қон томир тизимига фойдали таъсири 2007-йилда ўтказилган бир тадқиқотда қайд етилган. Унинг таркибий қисмлари қизил қон ҳужайралари билан ўзаро таъсирлашиб, қон томирларининг кенгайишига олиб келади ва қон босимини пасайтиради. Америкалик олимлар саримсок екстракти артериялардаги бляшкаларни йўқ қилиши ва юрак хуружининг олдини олишга ёрдам беришини аниқладилар.

Диаллил-сулфид саримсокни озиқ-овқатдан заҳарланишга олиб келадиган бактерияларга қарши курашда самарали восита қилади. Унинг асосида олимлар антибактериал препарат ишлаб чиқишни режалаштирмоқдалар.

Саримсокдаги аллициннинг саратонга қарши хусусиятлари Калифорния университети томонидан тасдиқланган. Лейкоцитларни гамма-нурлантириш бўйича тажрибалар давомида, саримсок екстракти шароитида ўстирилган ҳужайралар одатий шароитда яшайдиган ҳужайралардан фарқли ўлароқ, ҳаётийлигини сақлаб қолганлиги маълум бўлди. Шу сабабли саримсок препаратлари ионлаштирувчи нурланиш билан алоқада бўладиган шахслар учун яхши профилактика ҳисобланади.

Саримсок косметологияда ҳам қўлланилади. У соч тўкилиши, сўгал ва замбуруғли касалликларга қарши, яллиғланган терини парвариш қилиш учун воситалар таркибида учрайди. Халқ табобатида саримсок асосида ниқоблар тайёрлаш учун кўплаб рецептлар мавжуд, аммо куйиш ва аллергик реакциялар келиб чиқмаслиги учун уларни фақат дерматолог билан маслаҳатлашганидан кейин қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Пазандаликда ишлатилиши

Саримсок дунёнинг барча ошхоналарида шарафли ўрин егаллайди. Янги узилган саримсок салат, димламалар, гўштларга қўшилади, ароматизация учун унинг ёғи тиндирилади. АҚШда саримсок пиёздан ғайриоддий таомлар — мураббо ва музқаймоқ тайёрланади. Иссиқлик билан ишлов бериш унинг аччиқлиги ва ҳидини камайтиради, шу билан бирга кўплаб озуқавий моддаларнинг фаоллигини ҳам пасайтиради.

Шуни ёдда тутиш керакки, янги саримсокни истеъмол қилгандан кейин бир муддат унинг ҳиди сақланиб қолади, уни тишларни ювиш ёки сақич чайнаш орқали йўқ қилиб бўлмайди, чунки маҳсулот ҳазм бўла бошлагач учувчан моддалар тер, сўлак ва ёғ орқали ташқи муҳитга ажралиб туради.

Саримсокни таркибида кўп миқдорда рух ва темир бўлган донлар билан бирга қабул қилиш тавсия етилади, чунки бу сабзавот юқоридаги микроелементларнинг яхшироқ ўзлаштирилишига ёрдам беради.

Пиширилган саримсок

Пиширилган саримсок пюре қилиб езилади ва крекерларга, тостларга, нонга суртиб истеъмол қилинади. Уни ёғ билан аралаштириш, турли таом ва соусларга қўшиш мумкин.

• Саримсок — ўқсиз бир неча бутун бош

• Зайтун ёғи

Бир бош саримсок пиёз ташқи қаватларидан тозаланиб, фақат бир қавати қолдирилади. Унинг устидан зайтун ёғи қуйиб, фолгага ўралади ва противенга қўйиб, 180 даража иссиқликда 40 дақиқа давомида пиширилади.

Сметанали соус

Маёнез ўрнини босувчи фойдали ва калориялиги паст бўлган соус. Салат, шунингдек гўшт, балиқ, сабзавот ва бошқа пишириқлар учун ажойиб қўшимча.

• Саримсок — 5 та ўртача катталикдаги тишча

• Сметана (10%) — 1 стакан

• Кўкатлар: петрушка, укроп, кинза

• Туз, қалампир — таъбга кўра.

Кўкатлар ювилиб, майда қилиб тўғралади. Тозаланган саримсок тишчалари езиш мосламасидан ўтказилади. Барча масаллиқлар сметанага солинади, туз ва қалампир қўшиб, аралаштирилади.

Саримсокни танлаш ва сақлаш қоидалари

Саримсокни танлашда унинг чиримаганлиги ва моғорламаганлигига еътибор бериш зарур. Саримсокнинг боши қуруқ қобиқда бўшлиқларсиз ва зарарланмаган бўлиши керак. Ўсиб чиққан новдалар аста-секин сабзавотнинг фойдалилик даражасини пасайтиради, шунинг учун унинг ниш чиқармаган хилини сотиб олиш яхшироқ.

Совутгичда саримсок бир ойдан кўпроқ вақт давомида сақланади, ундан кейин ортиқча намлик туфайли у ёмонлаша бошлайди. Янада узоқроқ сақлаш учун қуруқ, қоронғи ва салқин жойлар, масалан, йертўла мос келади.

Тозаланган тишчалар совутгичда бир неча кун сақланиши мумкин, бунда улар ёпиқ идишда бўлиши мақсадга мувофиқ, акс ҳолда унинг ҳиди совутгичда узоқ вақт сақланиб қолади.

 

Учқора майиз етиштириш сирлари - Agronet.uz интернет портали

Қадим-қадимдан Хатирчи миришкор деҳқон ва боғбонлари билан донг таратган. Сир емас, Хатирчининг атроф-ҳудудларидаги ерлар, асосан, қир-адирлардан иборат бўлгани боис одамлар ғаллачилик, сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик, чорвачилик билан шуғулланади.

Ҳар йили токзорлардан катта миқдорда узум йиғиб олинади. Ҳосилнинг асосий қисмини эса майиз, яъни қора кишмиш ташкил этади. Бу заминда етиштирилган узумлар ширин, мазали ва чиройли бўлиши билан бирга, қуёш нурида ранг-баранг тусда товланади. Кишмиш харидорларини унинг мазаси билан бирга, шакли ҳамда ранги ҳам кўпроқ мафтун этади. Шу боис хатирчиликларнинг Учқора майизи довруғи узоқ манзилларга ҳам ёйилган. Кўпчилик Учқора майизининг таъми, ширадорлигига ҳавасманд. Айримлар ўз томорқасига ана шу ток қаламчаларини олиб келиб ўтқазган, бироқ бу иш фойда бермаган. Шираси тилни ёрадиган қора майизларни фақат Хатирчи шароитидагина етиштириш мумкин.

Кеч кузда ток новдаси бир метргача баландликда тупроқ ташлаб кўмилади.

Сўнгра токзор ичи чуқур қилиб ағдарилади. Шундай қилинганда келаси йили узумзордан кўзланган ҳосилни олиш мумкин. Ҳар бир соҳибкор бунга сўзсиз амал қилади. Ҳа, боғбонликнинг, узум етиштиришнинг ўзига хос мураккаб сир-асрорлари бор. У инсондан меҳр ва катта меҳнат талаб қилади.

Даромад ҳосилдорликни ошириш учун токлар эски девор кесаги, чириган гўнг ва бошқа маҳаллий ўғитлар билан озиқлантирилаётган бўлса, касалликларнинг олдини олиш мақсадида зарур ўғитлардан меъёр даражасида фойдаланил­япти. Аслида ток парваришлаш ҳадисини олган миришкор боғбонларнинг айтишича, ҳар бир гектардан ўртача 2500 минг туп ток парваришлаб, 10-12 тоннагача узум олишга эришилмоқда.

Довруғи дунёга достон Хатирчининг Тасмачи, Учқора, Мирдош сингари бозорларида, асосан, учқора майизи олди-сотдиси қизийди.

Харидорлар орасида Россия, Болтиқ бўйи, Белорус ва ҳатто, Туркия ҳамда Эрон давлатлари саноатчиларини ҳам учратиш мумкин. Уларни Хатирчи заминида тайёрланган ширадор, таркибида қанд моддаси 30-35% га етадиган шифобахш неъмат қизиқтиради.

Учқора майизини тайёрлаш жараёни қизиқ. Дастлаб, майдон текис қилиб лойсувоқ қилинади, қуригандан сўнг узумнинг қора ва оқ кишмиш навлари ёйилиб, қуёшда қуритилади. Бу усулда узум 20-25 кун давомида қуритилади. Майиз тайёрлашнинг «сояки» усули ҳам бор. Сир эмас, сояки майизлар янада ширадор, янада шифобахш ҳисобланиб, бозорларда анча харидоргир. Сояки майиз қуёш нури тушмайдиган, елвизак эсиб туриши учун деворлари қўш тешикли махсус хоналарда осиб қўйиб қуритилади.

Аслида боғни боғ қиладиган — бу боғбон. Биргина токни кўмишнинг ўзи машаққат. Ҳар бир тупнинг устига икки 100-300 килограммгача тупроқ ташлаш керак. Токлар кўмилмаса, етарли ҳосил бермайди. Чунки ток тупроқни хуш кўради. Шу сабаб уни кўмишда қанча қалин тупроқ тортсангиз, шунча яхши. Чунки ток новдаларини қаҳратонда совуқ урмайди, қолаверса, ҳосил бўлган чуқурда яхоб суви тўпланади. Бу сувдан қонган токнинг ҳосили мўлжалдагидан анча кўп бўлиши кузатилган. Хатирчи боғбонлари токларни кузда баландлиги бир метр тупроқ билан кўмишади.

Уста боғбонлар қиш чилласида — 25 декабрдан 5 февралгача ерга яхоб суви бериш — мўл ҳосил гаровидир, деб айтишади. Эҳтимол, «Чиллада суғорилган ток — чил ботмон узум беради», деган гап шундан қолгандир.

Хатирчи қишлоқларидаги соҳибкор боғбонлар ток тупларини кўмишда уларни узун кесишни тавсия етади. Шундан бу ерлик маҳаллий аҳоли орасида «Тўрт занг — қирқ маданг», деган мақол юради. Соҳибкорлар токнинг кўп йиллик юғон танасини «занг», ундан ўсиб чиқадиган ва қаттиқлашган қисмини «маданг», ундан ўсиб чиқадиган новдаларни эса «панжа», деб аташади. Маданг ҳар йили қайтариқ қилиб турилса, зангга айланади. Унгача токни кесаётганда, ҳар 4 та зангга 40 маданг қолдириш тавсия этилади. Аслида ҳам токни шу тарзда парвариш қилиш ўсимликнинг узоқ умр кўриши ва мўл ҳосил олиш гаровидир.

Манба: mygarden.uz

Ўзбекистонда каннабис етиштиришга нима учун рухсат берилганига аниқлик киритилди

Ижтимоий тармоқларда каннабис ўсимлиги етиштиришга рухсат берилганига оид хабарлар турли талқинлар ва тушунмовчиликларга сабаб бўлмоқда. Шу сабабли Адлия вазирлиги матбуот котиби мазкур хабарлар юзасидан тушунтириш бериб ўтди.

Фото: Shutterstock

Каннабис ўзи нима, ушбу ўсимликни етиштиришга нега рухсат этилди, энди гиёҳванд моддаси бемалол экиладими каби саволларга жавоб бериш орқали масалага бироз ойдинлик киритишни лозим деб топдик.

Биринчидан, куни кеча Президент томонидан «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни назарда тутувчи қонун имзоланди. Унга кўра, эндиликда каннабис ўсимлиги юридик шахслар томонидан саноат мақсадлари учун етиштирилиши мумкин.

Каннабис – таркибида 0,2 фоизгача миқдорда тетрагидроканнабинол гиёҳвандлик моддаси мавжуд бўлган ўсимлик.

Албатта бунда мазкур фаолиятни амалга оширишга тегишли лицензияга асосан рухсат этилади.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ва тайёрлаш билан боғлиқ бўлмаган саноат мақсадларида етиштирилишига ва муомалада бўлишига рухсат этилган каннабис ўсимлигининг навлари, уларнинг етиштирилиш ва муомалада бўлиш шартлари Ҳукумат томонидан белгилаб берилади.

Демак, исталган одам исталган жойда ушбу ўсимликни етиштиравермайди.

Иккинчидан, гиёҳвандлик воситалари тўғрисида Ягона конвенциясида (1961 йил 30 март, Нью-Йорк) каннабисни саноат ва боғдорчилик мақсадларида етиштиришга рухсат этилган.

Ўзбекистон ушбу Конвенцияга 1995 йил 24 февралда қўшилган бўлиб, демак ҳозирга қадар ҳам мазкур ўсимликни саноат ва боғдорчилик мақсадларида етиштириши мумкин эди.

Таъкидлаш жоизки, техник каннабисдан 30 дан ортиқ турли номланишдаги саноат маҳсулотлари, жумладан, тиббиёт (каннабидиол), ёқилғи, тўқимачилик, енгил саноат, қоғоз, қурилиш ва бошқа тармоқлар учун хом ашё маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. Шу билан бирга, уни етиштириш нисбатан кам харажат талаб қилади.

Ўзбекистонда етиштириш учун рухсат этилаётган каннабис тури (таркибида 0,2 % тетрагидроканнабинол бўлган) юқоридаги саноат маҳсулотларини ишлаб чиқишга мўлжалланган бўлиб, ижтимоий тармоқда таъкидланаётгани сингари гиёҳванд восита сифати мастлик келтириб чиқармайди (бунинг учун ўсимлик таркибидаги тетрагидроканнабинол миқдори 20 % дан ортиқ бўлиши керак).

Қонунчиликка киритилган ушбу ўзгариш Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ташаббусига кўра амалга оширилган бўлиб, асосан, рақобатбардош, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қаратилган.

Учинчидан, бу борада хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, бугунги кунда жаҳонда 40 дан ортиқ давлатларда техник каннабисдан саноат мақсадларида фойдаланиб келинмоқда. Шундан Хитой, Франция, Канада, Австралия ва Чили техник каннабисни катта миқдорда етиштириш ва қайта ишлаш билан шуғулланувчи давлатлар ҳисобланади.

Жумладан, таркибида тетрагидроканнабинол миқдори Хитой ва Чехияда 0,3 фоизгача, Италия, Венгрия, Швеция, Бельгияда 0,2 фоизгача, Россияда 0,1 фоизгача бўлган техник каннабисни саноат мақсадларида етиштириш ва ишлаб чиқаришда фойдаланишга рухсат этилган.

Тўртинчидан, техник каннабис бир қатор ноёб афзалликларга эга. Масалан, мато ишлаб чиқаришда пахта ва зиғир хом ашёсининг, пластмасса ишлаб чиқаришда нефть хом ашёсининг, қурилиш материаллари ва целлюлоза ишлаб чиқаришда ёғоч ва чиқинди қоғознинг ўрнини босиши мумкин ва ҳоказо.

Бу орқали қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш, соҳада кластер ишлаб чиқаришини ривожлантиришга тўғридан-тўғри инвестициялар жалб этиш, юқори қўшилган қийматли рақобатбардош, ноанъанавий ва экспортбоп маҳсулотлар етиштириш ҳамда чуқур қайта ишлашни ташкил этиш, шу асосда аграр секторда иш унумдорлигини ва меҳнатга ҳақ тўлаш даражасини оширишга эришиш мумкин.

Қишки иссиқхоналарда помидор етиштириш сирлари

Ўзбекистоннинг қишки иссиқхоналарида ноябр, декабр ва январда ойларида ҳосил олиш учун кузда кузги-қишки оборотда помидор экилади.

Кузги-қишки оборотда экиш учун ёруғлик ва ҳароратга талабчанлиги пастроқ, мевалари қийғос пишадиган навлар танланади. Ўзбекистонда мазкур оборотда етиштириш учун «Майкопский урожайний»-2090 ва «Уралский многоплодний» навлари маҳаллийлаштирилган. «Ревермун», «Сонато», «Украинский тепличной»-285 навлари ҳам истиқболли ҳисобланади. Мазкур навлардан оборот бўйича ҳар м2 ердан 5-7 кг помидор териб олиш мумкин.

Иссиқхонага қуйидаги муддатларда кўчат экилади:
  • Қорақалпоғистонда июль охири — август бошида;
  • Қашқадарё вилоятида август охирида;
  • Тошкент ва Самарқанд вилоятларида 10-15-августда;
  • Фарғона водийсида 15-20-августда.

Кузги-қишки оборотда 25-30 кунлик кўчат экилади. Уруғ юқорида кўрсатилган муддатдан 30-35 кун олдин сепилади. Кўчатлар иссиқхонанинг ўзида етиштирилади, бу билан вирус касалликларининг олди олинади. Ҳаддан ташқари исиб, намлик ошиб кетмаслиги учун иссиқхона ойналарига бўр ёки лойқа сепилади. Шундай қилинганда ҳарорат 5-6 пасаяди.

Кузги-қишки оборотда экиладиган кўчатлар тувакчаларсиз, субстратда, яъни шоли қипиғи ва чиринди (1:1 нисбатда) аралашмаси ёки чириндининг ўзида ўстирилади. Озиқланиш майдони қишки-кўкламги оборотдагидан кўра кичикроқ бўлади. 1 м2 ерга 4-5 та ўсимлик жойлаштирилади.

Кўчатлар 30-40 см баландликда олинган пушталарга экилиб, ариқчалардан суғорилади. Кузги-қишки оборотдаги помидорлар вертикал шпалерга тортиб ўстирилади. Экилгач 3-4 кундаёқ каноп билан — сирғаладиган қилиб
боғланади ҳамда боғич ҳар ҳафтада бир текшириб турилади.

Помидор тупининг ўсиб кетишига йўл қўйилмайди: 1 августда экилган кўчатлар 8-9 шохи устидан, 10-20 августда экилган 7-8 шохи устидан чилпиб ташланади. Дастлабки шохидаги мевалар териб олингач, пастки баргларини юлиб ташлаш керак.

Кузги-қишки оборотнинг дастлабки даврида ҳароратнинг 35°C дан ошиб кетишига йўл қўйилмайди. Жазирамада иссиқхона усти оқланади ёки ёмғирлатиш йўли билан ҳарорат пасайтирилади.

Октябр-ноябр ойларида иссиқхонадаги ҳаво ҳарорати қуёшли кунларда кундузи 25-30°C, булутли кунларда 18-20°C бўлиши, кечалари 18-20°C атрофида, бироқ 12°C дан пасайиб кетмаслиги лозим. Тупроқ ҳарорати 15-17°C бўлади. Декабр ойида табиий ёруғликнинг камайиши, илиқ кунларнинг қисқариши туфайли иссиқходаги ҳарорат аста-секин кундузи 18-20°C гача, кечалари 14-15°C гача тушади. Ҳавонинг нисбий намлиги иложи борича паст даражада (60% дан ошмаслиги) бўлиши керак. Бунинг учун суғоришдан сўнг эгатларга қуруқ тупроқ сепиб чиқиш лозим.

Қатор оралари икки-уч марта юмшатилиб, экин атрофи чопиқ қилинади. Чопиқдан кейин поянинг пастки қисмидан ён илдизлар чиқади. Чопиқ пайтида ҳосил бўлган ариқчалар орқали сув берилади. Август-сентябр ойларида экин тез-тез суғориб турилади. Кейинчалик ҳарорат пасайиб, булутли кунлар бошлангач, ойига икки-уч марта сув берилади.

Ҳаво ва тупроқ нам бўлганда помидор гулларининг чангланиши қийинлашади. Шунинг учун чангланиш ноқулай бўлган шароитларда, айниқса, булутли кунларда помидор туплари силкитиб турилса, гуллар мевага айланиши тезлашади. Бу тадбирни ҳафтада 2 марта, эрталабки соатларда, 2-3 секунд давомида амалга оширилса, ҳосилдорлик 10-12% ошади.

Мевалари ноябрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, январ ойининг ўрталарига қадар териб олинади. Шундан кейин иссиқхонада навбатдаги экин (бодринг) учун бўшатилади. Агар шу пайтда ҳам кўк мевалари бўлса, помидор тупи билан юлиб олиниб, унча совуқ бўлмаган хонага осиб қўйилади.

Манба: «Иссиқхона хўжаликларини ташкил қилиш ва юритиш», Ғ.А.Саматов, Ж.Й.Йодгоров, З.Т.Сиддиқов

Erkaklar qalbini zabt etishning 10 usuli

Raqobat kuchli bo`lgan shunday dolg`ali zamonda qanday qilib erkaklar e`tiborini jalb etish mumkin? Ularga qanday ayollar yoqadi? Бу савол иджтимой келиб чикисидан, йошидан кат`и назар, хар бир айолни о`илантиради. Ba`zida hayotda omadi chopgan, go`zal, hech narsadan kamchiligi bo`lmagan biznes-ledilarning yolg`izligiga ko`zimiz tushadi. Ularning baxsizligiga kim sababchi? Бу саволларга явобни эркаклардан со`раш лозим.Ular qanday ayollarni yoqtirishlarini va bir umr birga yashashlarini bilishni istasangiz, quyidagilar bilan tanishing.

«Qor malikasi»

Гандай килиб эркак кишинин калбини забт етиш мамкин… Бу савол емас, балки бутун бошли бир сан`атдир. Еркак кишинин диккатини джалб этиш учун го`зал бо'лиш шарт емас, бу билан гозал айол йолг`изликка махкум деган фикрдан йирокмиз. Уларнинг каландимоглиги ва кеккайши анг катта ксатоларидан биридир. Очик табассумли, самый айолларнинг улардан ко`ра имконияти каттарок.Yoqimli tabassum erkaklarni o`ziga jalb etsa, go`zal «qor malikasi» дан таралайотган sovuqlik ularni ehtiyotkor bo`lishga chorlaydi.

Табииилик

Еркак кишинин ко`нглини забт этишни истасангиз, у билан мулокат джарайонида самый муносабатда бо`лишга характерат цилин. Insoniyatning kuchli jins vakillari bilan suhbatlashganda бор ovozingizda qah-qah urib kulmang, bekorchi gaplarni gapirmang, боеприпасы ог`zingizga talqon ham solib olmang. Улар джудаям коп гапирадиган ва умуман камгап айолларни йоктиришмайди.Кучли айолларда мехрибонлик, нафосат этишмайди. Патроны мехрибонликни соддалик билан адаштирманг. Aqlingizni, fahm-farosatingizni suhbatdoshingizdan yashirmaslikka, suhbat jarayonida o`zingizni undan katta tutmaslikka harakat qiling.

Нима хакда гапириш керак?

Suhbatimiz mavzusi erkak qalbini zabt etish usullari haqida ketar ekan, sizga bir usulni aytib o`tmaslikning iloji yo`q. Еркак киши билан сухбат курайотганда, у гапирайотган мавзу сизга кызык туюлмаса-да, диккат билан уни тинглашга, ко'лаб-кувватлашга характерат гилин.Uning gaplarini qiziqish bilan eshitayotganingizni tasdiqlash uchun sirli jilmayib qo`ying, mavzu qiziqligini isbotlash uchun savollar bering. Uni tinglab bo`lgach, mavzuni qiziqroq mavzuga almashtirishingiz mumkin. Сухбат jarayonida keyingi uchrashuvga шама qilishingiz mumkin. Masalan, tungi shaharni tomosha qilib, piyoda aylanishni yoqtirishingizni suhbat asnosida qistirib o`ting.

Nima haqda gapirmaslik kerak?

Erkakda yoqimli taassurot qoldirish uchun mavzu va so`z tanlayotganda ehtiyot bo`lish lozim.Хеч qachon unga siyqasi chiqqan, masalan, ko`ylagining chiroyli ekanligi haqidagi maqtov gaplarni, munosabatlaringiz haqida ham bo`lar-bo`lmas so`zlarni tilga olmang. Agar o`zingizni shunday tutadigan bo`lsangiz, u qarshisida jiddiy munosabatlarga tayyor bo`lmagan, tannoz turganiga ishonch hosil qiladi. Erkakni hech qachon biror mashhur kino qahramon yoki aktyor bilan taqqoslamang. Hayratlanganda Ham uning tashqi qiyofasidan emas, qobiliyati, iste`dodi, harakatlaridan hayratlaning. Erkaklar aqllilik qilgan ayoldan ko`ra, ularni maqtagan ayolni aqlli deb hisoblashadi.

Нима учун ташки цыофага этибор бериш лозим

Ko`pchilik yoshlar ichidagidan ko`ra mahsulotning ustki o`rami katta ahamiyatga ega deb o`ylashadi. Боеприпасы o`ziga juft tanlayotganda бу qoidaga amal qilmaslik kerak. Ba`zida qiz bolaning tashqi kiyimiga qarab, yigitlar uning ichki dunyosini bilib olishadi. Yigit go`zal qizni sevib qolishi shart emas, боеприпасы uning tashqi qiyofasi tanishish uchun bahona bo`lishi va birinchi planga uning tashqi qiyofasi emas, fe`l-atvori chiqib qolishi mumkin.Qiz модель bo`lmasa ham, orasta, o`ziga e`tiborli bo`lsa, nur ustiga a`lo nur bo`ladi.

Биринчи учрашувдаги ксатолар

Агар и тому подобное uchrashuvingiz so`nggi uchrashuvga aylanmasligini istasangiz, quyidagi xatolarga yo`l qo`ymaslikka harakat qiling. Uchrashuv uchun tanlagan kiyimingiz judayam bashang va ochiq-sochiq bo`lmasin. Eng avvalo qo`llaringiz, tirnog`ingizga e`tiborli bo`ling. Sepgan atiringizning хиди хам иуда откир болмасин. Hayajonlanib, o`zingizni yo`qotib qo`ymang.Birgina sirli tabassum hayajonni yo`qotishga xizmat qilishi mumkin. Учрашув олдидан миянгиздан барча салбий о`й-фикрларни, йомон хайолларни хайданг. Йокимли овоза, лабингиздан табассум аримаган холда сухбатга киришинг.

Озингизга Ишон

Erkak kishiga yoqish uchun unga o`zingizning ham, uning ham kamchiliklarini dasturxon qilmang. Аксинча, o`zingizdagi noyob fazilatlar haqida gapirishga harakat qiling, chunki erkaklar o`ziga ishongan ayollarni Juda Hurmat qilishadi.O`zingizga bo`lgan ishonchni amaliy mashg`ulotlar mustahkamlaydi. Чиройли кийинган, озингизга оро берган холда ко`згу каршисига келиб, барча иджобий фазилатларингизни кайта-кайта такрорланг. Masalan, ko`zlaringizning chiroyliligi, qanchalik iste`dodli ekanligingiz haqida gapiring. Хар куни шу so`zlarni takrorlashdan charchamasangiz, albatta u ijobat bo`ladi. Chunki xayollar moddiylashish xususiyatiga ega. O`zingizni shunday tutingki, yigit sizni yo`qotishdan qo`rqib yashasin.

Рашк

Рашк хар бир инсонга xos tuyg`u.Faqat hammasi me`yorida bo`lgani ma`qul. Agar yigitingiz o`ta rashkchi bo`lsa, u bilan biror tadbirga borganda ehtiyot bo`lishingizga to`g`ri keladi. Ko`pchilik rashk qildimi, sevadi deb o`ylaydi, aslida rashk insoning o`ziga bo`lgan ishonchsizligidan kelib chiqadi. Еркак кишинин рашки коп холларда аджрашишга олиб келади. Agar u badavlat inson bo`lmasa, uni baxt pulda emasligiga ishontiring.

Biroz sirli bo`ling

Базан хаддан ортик мехрибонлик ва джонкуярлик хам эркак кишинин медасига тегиси мамкин.Агар юниксафа килиб ко`ысангиз, кечирим со`рашдан уялманг. Uning buyruqlariga so`zsiz bo`ysunsangiz-da, ba`zan o`z fikringizni bildirishdan qo`rqmang. Еркак киши сизни то`лик билиб олмаслигига, сирли томонларингиз б`лишига интилинг. У хар доим сизни кашф qilishga intilib yashasin. Орангизда кандай низо, джанджал чикмасин, хар кандай шароитда хам У гаалаба козониси лозим.

Йокимли Чехра

Yoningizda erkak kishi o`tirganda hech qachon g`amga botmang, bo`lmasa u «men bilan bo`lgani uchun o`zini baxtsiz his qilyapti» deb o`ylashi mumkin.Хар кандай шароитда ветчина сущакчак болишга характер цилин. Labidan tabassum arimaydigan ayol yonida har qanday erkak o`zini baxtli his qiladi. Патроны elkangdan ro`zg`or va boshqa tashvishlar bosib turganda bunga qanday erishish mumkin deb savol berishingiz mumkin. Birinchi galda xursand bo`lishingizga nima xalaqit qilayotganini aniqlab oling. Agar bunga tashqi qiyofangiz sabab bo`layotgan bo`lsa, tashqi qiyofangizga e`tiborli bo`ling, mabodo gap ishingizga taalluqli bo`lsa, kareraningiz haqida o`ylab ko`ring.Хеч qachon oldingizga erishib bo`lmaydigan maqsadlarni qo`ymang. Hamma narsaning yaxshi tomonlarini ko`rishga intiling. Аксир беджизга «Хикмат излаганга хикматдир дунё, иллат излаганга иллатдир дунё», дейилмаган.

Манба: www.raut.ru

ДАРАКЧИДАН ЮРТИМИЗ ВА ДУНЁ АЙВОНИДАН ENG QAYNOQ VIDEOLARhttps: //t.co/GWiLDWxNTR pic.twitter.com/0XvfGs43pc

- DARAKCHI.UZ (@darakchi_news 2016) 2 апр.
.

O‘g‘il ko ’rishni istovchilar uchun Ibn Sino tavsiyalari - Avitsenna.uz

О'г'ил туг'илиши сабаби эр уругаинин иссиклиги, мо'лиги хамда джинси якинлик хотиннинг хайздан пок бо'лиш вактига то'г'ри келишидадир. Уругон о'нг томондан келиши бунга йордам беради, чунки бу уруг 'иссикрок ва куюкрок бо'либ, о'нг байракдан келган бо'лади; онг байрак кызыганрок ва джигарга якинрокдир. Эрлик уруги бачадонининг на томонига тушганида ветчина шундай боалади. Xotin urug‘ining xossalari va qay tomondan kelishi ham ahamiyatlidir.Совук мамлакатлар, совук фасл ва шимолий шамол боланинг о'г'ил бо'лишига йордам беради; buning ziddi esa aksincha bo‘ladi. Иуда йош хам, кекса хам бо'лмай, айни йигитлик йошида ко'шилиш хам ахамиятлидир.

О'г'ил туг'илиши учун эр ветчина, хотин ветчина макссус тайёрланишлари керак. О'г'ил туг'иш учун хотиннинг уруг'и куюк, кучли ва иссик бо'лиши лозим, чунки шундай уруг ‘эрликни тезрок кабул калади. Эр уруги ветчина хотин уругидан кучли болиши лозим. Бола о'г'ил туг'илиши учун куйидаги тадбирларни амальга ошириш зарур: хотин хам, эр хам атир, буг'лаш ва озик-овкат воситасида о'з организмини киздириши керак.Бир муддат джинси якинликдан сакланиш лозим.

Ко‘п суюглик ичмаслик, балки чойни оз-оздан ичиб, киздирадиган кучли овкатлардан исте’мол килишлари даркор. Эр о'з уруг'ини синаб ко'риши, агар уруг 'суюк бо'лса, куйулгунча юкоридаги тадбирларни давом эттириши керак бо'лади. Кейин чиройли джой солиниб, йаксши атирлар билан ксушбо'илантирилган о'ринда хурсанд, вакти чог 'холда о'г'ил хакида о'илаш зарур.

O‘g‘il ko ’radigan homilador ayolning belgilari quyidagilardan iborat:

  1. Ayolning rangi yaxshiroq, o‘zi xursandroq, terisi tozaroq, ishtahasi sog‘lomroq, homiladorlik alomatlari tinchroq bo‘ladi.
  2. Айол о'нг томондан ог'ирлик сеза, шу йондан хомила кимирласа, бу о'г'ил бола эканлигидан дарак беради.
  3. Ayolning ko‘kragi kattalashib, undagi…

Maqolaning davomini DNK.UZ saytida o‘qishingiz mumkin.

Foydali maqolalarni Telegram каналимизда кузатиб скучно!


Юкланмокда ...

.

Тишларни окартиришнинг сиз билмаган усуллари

Самимий табассум йаксши ко'риниш билан биргаликда, сизнинг турли хил корхоналарда муваффакиятларга эришиш имкониятингизни ошириши хам мумкин.

Фото: Depositphotos

Lekin har doim oldimizda yaltiroqlikning hamma talablariga kamdan-kam hollarda javob beradigan tishlarning oqligi masalasi ko‘ndalang turadi.

Альбатта, окартиришнинг одатдаги усуллари бор: тиш пастаси, ог'изни, молочни чайкаш учун суюклик ва киммат профессиональный амаллар.Лекин тишларни окартиришга ​​йордам берувчи бази хайотий одатлар ветчина бор.

Iste’mol sodasidan foydalanmang

Iste’mol sodasi - tishlarning eng qo‘rqinchli dushmani hisoblanadi. Бу кимйовий бирикма йемириш кусусиятига эга бо'либ, уни узок вакт ишлатиш натиджасида тиш эмали йемирила бошлаши мамкин ва бу тишларнинг корайишига олиб келади.

Energetik ichimliklarni ichmang

Tishlar qorayishining odatdagi sabablari (qahva, choy, qizil vino) ga qo‘shimcha ravishda, energetik ichimliklardan ham uzoqroq turing.Уларнинг таркибидаги кислота emallar uchun yomon oqibatlar olib kelishi mumkin.

Ba’zi oziq-ovqatlarni yemang

Ba’zi oziq-ovqatlar va ziravorlar tishlarning holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan o‘ziga xos kislota miqdoriga ega bo‘ladi. Уларнинг орасида - qorag‘at (черника) га o‘xshash mevalar tish emallari ichiga mahkam o ’rnashib oladi va ularni qoraytiradi.

Тиш чо‘ткасини алмаштиринг

Тиш чо‘ткасини уч ойда бир марта алмаштириш мумкин.Бу усул то'г'ри озик-овкат махсулотларини танлаш каби мухим ахамийатга егадир.

Tilni tozalang

Tilingiz o‘zida bakteriyalarni to‘playdi, bu esa oxir-oqibat tishlar emalining rangsizlanishiga olib kelishi mumkin. Тилни тозалашда йумшок тиш чо'ткасидан фойдаланинг ва хар уринишдан кейин чо'ткани ювиб ташланг. Бу бактерияларни тилингизга такроран сурмаслик учун уларни чо'ткадан олиб ташлашга йордам беради.

Olma sirkasi bilan chayqash

Unchalik mashhur bo‘lmagan bu xalqona usul quyidagi tartibda amalga oshiriladi: бир qism sirkaga ikki qism suv qo‘shing va tishlarni chayqang.Бу огзингизда бактерияларга карши кураша оладиган мухит хосил килади.

Манба: Trendymen

.

olatni o'stirish иу sharoitida »JINSIY ALOQA

olatni o'stirish иу sharoitida: Jinsiy olatni соды yordamida kattalashtirish mumkinmi

Reklamalar shubhali saytlarga jalb qiladi в jinsiy olatni сода yordamida kattalashtirish Yoki сода в«yulduzcha»kremi aralashmasi, boshqa шу каби галати аралашмалардан иборат болган воситаларни таклиф этади. Таркибий qismlarni qanday nisbatda aralashtirishni taklif etishmasin, biz bu aralashmani olatga surtishni tavsiya etmaymiz, va umuman olganda, boshqa tana qismlariga ham.

Насослар (вакуум билан тортиш)

Бунинг мексаник та'сири дзинси олатга кон келиши кучайади ва натиджада униинг бироз шишишига олиб келади, шунинг учун а'зо бир муддган. Аммо бу тезда о'тиб кетади ва насослардан тез-тез фойдаланилса, джинсий олатнинг то'кималарига зарар йетказиш мумкин, натиджада унинг шакли о'згаради йоки эрекция билан боглик муаммолар бошланади.

Олатни узайтириш учун машклар

«Джелкинг» усули - бу эрекцияни ушлаб туриш билан джинсий олатни асосидан бошигача тортиб, о'з-озини массадж гилишдыр.Boshqa DIY usullarida bo’lgani kabi, mashqlar samara berishi haqida dalillar yo’q, asoratlar esa mavjud: og’riq va deformatsiyalar.

Shuningdek operatsiyasiz yana bir usul mavjud - extender qo’llash, uning samarasini kichik tadqiqotlar tasdiqlagan. Бир неча ой давомида екстендер ко’ллаш оркали олатнинг 1-3 см га узайтириш мумкин. Боеприпасы бу tadqiqotlar juda kichikdir ва usulning 100% samarali ekanligini tasdiqlamaydi. Бундан ташкари, мустакил равишда кенгайтириш тавсия этилмайди: бу квон томирларига зарар йетказиши, сийдик йо'лларин торайиши, приапизмга олиб келиши мумкин.

Джинси олат кичик ко’ринса нима килиш керак

Азо катталиги асосий нарса емаслиги неча бор такорланмасин, эркаклар барибир ташвишга тушишда давом этишмокда.

Eng qiziqarli jihati shundaki, so’rovlar natijalariga ko’ra, 85% hollarda ayollar sherigining jinsiy a’zosi kattaligi qoniqarli deb hisoblashadi. Biroq, erkaklar o’z a’zosi uzunligi va kenligidan faqatgina 55% holatda qoniqadi.

Кичкина о’лчамларни о’йдан чикара олмасангиз, хеч болмаганда сизнинг ко’лингизда бо’лган нарсаларни килишга характерат цилин.

Olatni kattalashtirishning haqiqiy imkoniyati - atrofidagi narsalarni kamaytirishdir. Рости, бу факат тана вазни ортикча болган эркакларга тегишлидир. Баазида атрофдаги то’кималар джинси азони яширмаслиги учун шунчаки озиш йетарли бо'лади. О’ртача катталикдаги а’зо устидаги каттик пресс мушаклари катта а’зо устидаги осилиб турган кориндан анча йакши ко’ринади.

Яна осонрок усули - атрофдаги тукларни тартибга келтириш. Масалан, триммер йордамида.

Маслахатлар

Эркаклар джинси азосини табий о'тириш бо'йича хакикатда синалган усуллар мавджуд, факатгина улар айнан шу максад учун каратилмаган.Умуми саломатликни ко'ллаб-кувватлаш джинси олат о'сишига хам иджобий та'сир ко'рсатади. Бунинг учун то'г'ри овкатлананиш, йетарлича укслаш, оксилга бой таомлар исте'мол килиш, тестостерон дараджасини ошириш учун еса ортача ог'ирликдаги джисмоний машклар баджариш керак.

Maqoladagi ma'lumotlar kimlargadir yuzaki ko'rinishi mumkin, lekin ba'zi narsalar inobatga olinsa, barchasi o'z o'rniga tushadi:

  1. Olatni katta qilish, makun sharolanida sélarbo, malayy ko'rinishi, mumkin бермайди, улар хакида йозиш эса бемано, ягона усул - джаррохлик аралашуви.
  2. Джинси олатни катталаштиришни хохловчиларнинг аксарияти хали джинси хаётни бошламаган, озига юфт топгач, хаммаси о'з джойда эканлиги ма'лум бо'лади. Muddatidan oldin qaror chiqarmaslik kerak.
  3. Джинси алокада эркак азоси катталиги емас, томонларнинг розилиги, уларнинг таййорлиги, мухитнинг кулайлиги ва шу каби омиллар ко’прок ахамиятга эга. Бир-бирига бефарк бо'лмаган юфтликларда узун-калталий борасида мунозаралар бо'лмайди.

Va esda tuting: pornografiyalardagi namoyishlar - kasting natijalari va tasvirga olish xususiyatlari.Ко'пинча хайолий муаммо туфайли азоб чекишдан ко'ра, джисмоний сог'ликка, потенциал ва джинси алока техникасига этибор каратинг.

.

Джинси алока килиш усуллари. ТОП позицииялар (+ Сурати билан) - Avitsenna.uz

Джинси алока килиш усуллари бу вактлар давомида эр-хотин юфтликлар о`злари учун джинси хайотлари даврида кашф этиб, фойдаланиб келайотган усулдир. Джинси хаёт хар бир джуфтлик учун алохида бир дунёдир. Шундай экан анг кулай джинси якинлик усуллари кашф этилиши джарайонида юфтликлар о`заро изланишлари мухим ахамиятга его хисобланади.

Джинси алока килиш усуллари хар бир юфтлик кашф этгани сингари турлича бо'лиши мумкин.Шунга Карамай, сексолог mutaxassislar jinsiy алока сифатини yaxshilash maqsadida, er-xotinlar uchun maxsus jinsiy aloqa usullarini ham tavsiya etishadi.

Quyidagi maqolada jinsiy aloqa usullari surati bilan keltiriladi. Yuqorida taʼkidlaganimizdek, aloqa usullari har bir juftlikning xohish-istaklariga, fantaziyasiga koʻra turlicha boʻlishi mumkin.

Джинси алока qilish usullari yoxud yaqinlik paytida qanday yotish kerak?

Миссионерча

Бу джинси якинлик усули содда, самарали ва хайратланарли дараджада коп киррали хисобланади.Homiladorlikda ва ogʻirlikni ayolga tashlagan holda qoʻllash taʼqiqlanadi.

Ёнбош томондан джинсий алока килиш усули

Бу джинси позиция сизнинг терингизни юфтингиз териси билан ко`прок алока килингизга имкон беради, бу сизнинг стимуляцияангизни яна хам осиради.

Собачка усули

Doggy pozitsiyasi - jinsiy aloqa qilish usullari ichida chuqur пенетрация ва G-nuqta стимуляциясини oshirish uchun eng qulay usul hisoblanadi.

Balet raqqosasi

Ушбу джинси алока усули эр-хотиннинг юз билан хиссиётларни бо'лишишга ва о'заро хисий боглаш имкониятини такдим этади.

Стол устида джинсий якинлик килиш усули

Бу позиция юзма-юз характерат килиш учун иуда яшши хисобланади. Бундан ташкари, агар сиз иккалангиз баландлик джихатдан бир-бирингиздан кескин фарк килсангиз, бу иуда йахши имкониятдир, чунки стол иккалангизни бир хил баландликда бо'лишга имкон яратади.

Leap Frog - jinsiy aloqa usuli

Собачка джинси алока усулинь о`згарган холати бо'либ, бу джинси позиция чукуррок кириб бориш учун имконият беради.

Айок-елка усули

Ayol oyoqlarini koʻtarganida, u qinni toraytiradi va G nuqta стимуляцияси учун бу иуда qoʻl kelishi mumkin. Va shunisi bilan bu usul jinsiy yaqinlik qilish usullari ichida ajralib turadi.

Homiladorlikda jinsiy aloqada qanday yotish kerak?

Homiladorlik jinsiy aloqa usullari haqida gap ketganda, qorin boʻshligʻidagi bosim va ogʻirlikga keskin ta’sir oʻtkazmaydigan pozitsiyalarga amal qilish kerak.

Bunda homilador ayol orqa umurtqasiga tayanilgan holatdagi pozitsiyalarni qoʻllash mumkin.Toʻgʻri tanlangan usul qon oqimining yuzaga kelishi mumkin boʻlgan siqilishini oldini olishga yordam beradi.

Homiladorlik vaqtida qon ketishlar, ogʻriqlar va noodatiy oʻzgarishlar yuzaga kelsa, jinsiy aloqa qilish mumkin emas. Бундай холларда, альбатта, даволовчи гинеколог шифокор ко`ригига бориш лозим.

Shuningdek, homiladorlik paytida juftliklar missionercha usuldan hamda qoringa bosim berishi mumkin boʻlgan har qanday jinsiy usullardan qochishi lozim.

Бу даврда хам гомиладор айол узи учун кулай болган усулни аниклаш учун изланиш олиб бориши лозим.

Seksolog mutaxasislar tomonidan bu davrda yonbosh tomondan jinsiy yaqinlik qilish usuli, tik turgan holatdagi aloqa, ayol yuqorida boʻlishi kabi jinsiy aloqa usullari tavsiya etiladi.

Homiladorlik davrida jinsiy aloqa qilish qoidalari, mumkin va mumkin boʻlmagan holatlar, xavfli jihatlari haqida mana bu maqolamiz orqali toʻliq maʼlumot oling: Homiladorlikda qiilish aloqavi? (Янги корсатмалар) →

Homilador bo’lish uchun jinsiy aloqa usullari muhimmi?

Spermatozoidlar juda tez harakatlanish imkoniyatiga ega.У harakati davomida bir qator toʻsiqlarni bartaraf qilib oʻtadi. Шу сабабли уруг'лантириш хар гандай позада хам амальга ошади. Ya’ni homilador bo’lish uchun qanday yotish ahamiyatli emas.

Jinsiy yaqinlik qanday holatda amalga oshirilganligi urugʻlantirish ehtimoliga juda Minimal darajada taʼsir oʻtkazadi.

Шунга карамай, baʼzi mutaxassislar ayol gorizontal joylashadigan, missionercha, doggy, oyoq-yelka kabi jinsiy aloqa usullari homilador boʻlish ehtimolini oshirishi mumkin, deya taʼkidlashadi.

Йош ойлалар, баʼзида джинси алоканинг сифати, ундан айол ва эркакнинг завкланиши хамда коникиси, хаттоки хомиладор боллиш факатгина джинси алока усулига богалик, деган нотогри фикрга боришади. Yuqorida taʼkidlagan holatlar nafaqat tanlangan usulga, balki ikkala организация umumiy salomatligiga, toʻgʻri ovqatlanishga, jismoniy va ruhiy jihatdan chiniqqanligiga hamda boshqa boshqa koʻplab` omillarqa.

Шундай экан, джинси алоканинг сифат джихатдан йашши бо'лишига интилган хар бир джуфтлик барча омилларга диккат каратиши максадга мувофикдир.Сайтимиздаги « Джинси кувватни ошириш » маколаси оркали джинси хайот сифатли бо'лиши учун то'гъри овкатланиш, джисмоний ва джинсий чиникиш учун машклар хамда сексопатолог маслахаттилари бериб о'ганиб. Ушбу маколани о`киш оркали ойлангизда сифатли джинси хаётга эришиш сари дадил кадам ташлашингиз мамкин.

Джинси алока мавзуси хакида ко`прок ишончли маʼлумот олишни истасангиз сайтимизнинг « Джинси хаёт » рукнини кузатиб скучно.

Maqolamizni qoralab, уни suratlari билан berganimizdan maqsad suratlar orqali shahvatni qo'zg'atib, jinsiy Aloqa mavzusini targ'ib qilish EMAS, Балки Ёш oilalarning интернет orqali ko'p so'ralgan asosiy savollariga, asosli ва ishonchli javob topishlariga имкон yaratishdan iborat.

Mavzuga aloqador maqolalar:

Джинси алока хакида то'лик ко'лланма

Jinsiy aloqadan erta boʻshalish kasallikmi?

Джинси алоканинг мияга тасири

Kegel mashqlari foydalimi?

Джинси йол билан юкадиган касалликлар

Foydali maqolalarni Telegram каналимизда кузатиб скучно!


Юкланмокда ...

.

Bolangizni chiniqtiring - Avitsenna.uz

Ильм оламида шундай фикр бор «Ёшликда олинган билим, тошга о'йылган накшдир». Тиббиётда хам шу мулохаза о'з аксини топган. Яни, болангизни канча йошлигидан чиктирсангиз у шунча, кучли ва баквват бо'лади. Шуни хисобга олиб, маколамида «Болаларни чинктириш» мавзусини «ко‘тариб» чикдик.

Харакат

Бола канча коп тоза хавода характерат килса, шунчалик фойдали. Масалан, мактабга автобусда эмас, балки пийода боргани, кино ко'ргандан коара, ко'чада футбол о'йнагани, якшанба куни уй юмушлари билан шуг'уллангандан коара, табиат qo'yniga чикдакани ма.Eng asosiysi harakat to‘rt devol orasida emas, balki ochiq havoda bo‘lishi foydali.

Кийим

Kiyim terlatmaydigan bo‘lishi shart. Шамоллашга совуккотишдан ко'ра терлаш ко'прок сабабчи бо'лади.

Овкатланиш

Ishtaha bo‘lgandagina ovqatlanish lozim.

Agar siz bolangiz tabiiy ravishda chiniqqan bo‘lishini istasangiz quyidagilarga amal qiling:

1. Bolani har qanday havoda ko‘chaga olib chiqing.
2. Bolani harakatchan o‘yinlarga jalb qiling.
3. Bolani terlash darajasida kiyintirmang.
4. Ovqatni kuch bilan yedirmang.
5. Агар бола коп касал боалайотган бо'лса, окиш джарайонини бо'шаштиринг (мусика, чет тили, ко‘шимча дарсларни камайтиринг).
6. Бола хонасини чангдан холи цилин.

7.Денгиз, ормон ва токка болани ко‘прок олиб скучно.

8. Bola xonasini tez-tez shamollatib turing.

Chiniqish davomida quyidagilarga ahamiyat bering:

- Мунтазамлик - чиникишни бошлаган бо'лсангиз, уни хар куни колдирмасдан баджаринг;

- Аста-секинлик - машг'улотлар давомийлиги ва ог'ирлигини аста-секинлик билан оширинг;

- Shaxsiy xususiyatlarni inobatga olish - yosh, vazn, bolaning psixologik yondashuvi, bolaning mavjud bo‘lgan kasalliklari va boshqalar.

.

Смотрите также