все о орехах

Чеснок экиш усули


Саримсоқ пиёз етиштириш бўйича тавсиялар

Саримсоқ пиёз йил давомида 2 марта баҳорда ва кўпроқ кузда экилади. Саримсоқнинг эътиборли хусусиятларидан бири шуки, у бошқа сабзавотларга қараганда совуққа анча чидамли. Яъни 7-8°C совуқда ҳам нобуд бўлмайди. Ҳаво харорати 10-15℃ бўлганда ўсиб-ривожланиши яхши давом етади. Кузги экишни июль ойининг ўрталаридан октабрь ойининг ўрталаригача экиш мумкин. Экишнинг энг мақбул пайти август-сентабрь ойларидир.

Саримсоқ ўғитга анча талабчан ҳисобланади. Шунинг учун саримсоқ пиёз етиштириш олдидан экин майдони маҳаллий ва минерал ўғитлар билан қайта ишланади.

Минерал ўғитлардан амофос, суперфосфат, мачовина каби ўғитлардан бир сотихига 15-20 кг дан ёки ундан кўпроқ ҳам солиш мумкин. Амофосни белгиланган миқдорининг ҳаммасини экишдан олдин солинади. Қолган ўғитларни бир қисмини экишдан олдин, бир қисмини еса ўсув даври давомида бўлиб-бўлиб бериб борилади.

Эгатлаб экилганда эгат оралари 40-45 см, полларга бўлинганда еса 2-2,5 м ўлчамда марза олинади. Саримсоқни пиёзидан экиб кўпайтирилади. Ҳар бир пиёзда 7-8 тадан 30-35 тагача саримсоқчалар бўлиб, улар ажратилади ва ҳар бир бўлакча алоҳида-алоҳида қилиб экилади. Бунда ўсимликлар ораси 4-8 см дан қилиб, 5-6 см чуқурликда кўмилади. Экиб бўлингач чириган гўнг ёки шунга ўхшаш чириндилардан сепиш мумкин.

Саримсоқ ўсув даврида 5-7 марта суғорилади. Бегона ўтлардан тозаланиб, ўғитланади. Касалликларга қарши чора-тадбирлар кўрилади. Саримсоқ 35-40 кунда истеъмол қилишга тайёр бўлади.

Манба: mirishkor.uz

Саримсоқ етиштириш технологияси | АгроОлам.Uz

Экиш учун тавсия этиладиган навлар: Майский Вир ва Южно фиолетовий.

Уруғ танлаш. Экиладиган пиёзбошчалари юқори унувчан, касалликлардан ҳоли, синмаган, вазндор бўлиши зарур. Саримсоқ совуққа чидамли ўсимлик. У 3–5 оС ҳароратда униб чиқади. 7–8 оС гача бўлган совуққа чидайди.

Ер тайёрлаш. Дастлаб майдон ўтмишдош экин қолдиқлари ва бегона ўтлардан тозаланади.  1 сотихга 150–200 кг (10 сотихга 1,5–2 т) чириган гўнг солинади. Ер 20–25 см чуқурликда юмшатилиб, йирик кесаклар майдалангач, яхшилаб текисланади ва суғориш эгатлари олинади.

Уруғ экиш муддати. Саримсоқ кузда – сентябрь–октябрнинг бошларида экилади. Бундан кечиктириб экилса, кузда яхши илдиз олишга улгурмайди, оқибатда қишки паст ҳароратдан ва турли касалликлардан зарарланади. Уруғлар сепилгандан кейин хаскаш билан тупроққа аралаштирилади.

Парваришлаш. Тупроқ турига қараб саримсоқ экилган ерга 10 сотихга соф ҳолда 10–15 кг азот, 10–12 кг фосфор ва 5 кг калий ўғити солинади. Саримсоқ экиладиган ерга янги гўнг солиш ярамайди, чунки бу ҳосилнинг етилишини кечиктиради ва у яхши сақланмайди.

Саримсоқ паллалари йирик-майдалилига қараб 10 сотих ерга 100–150 кг ҳисобидан экилади. Саримсоқ паллалари йирик ва экиш меъёри ортиши билан ҳосилдорлик ҳам юқори бўлади. 2–3 қатор қилиб экилганда ленталар ораси 50–60 см, ленталардаги қаторлар ораси 10–15 см, қатордаги ўсимликлар ораси 6–8 см бўлади ва чуқурлиги 3–4 см қилинади.

Саримсоқ кузда, совуқ тушгунча 1–2 марта суғорилади, баҳор-ёзда ўсимликларни 5–6 марта суғориш, қатор ораларини юмшатиш, бегона ўтларни йўқотиш, чопиқ қилиш, гулпояларини синдириб ташлаш, минерал ўғитлар билан озиқлантириш ва чиринди билан мульчалаш ҳосилдорликни анча оширади.

Касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиш.  Пиёз пашшаси, тамаки трипси, кузги тунлам каби зараркунандаларга қарши курашда 10 сотих мийдонга Каратэ 5% эм.к. (40 мл),  Моспилан 20% н.кук. (25–30 мл) препаратлари қўлланилади.

Касалликлардан сохта ун шудринг, илдиз чириш, мозаика, сарғайиш, бўғин чириш касалликларига қарши уруғларни қиздириш, касалланган ўсимликларни йўқотиш, касалликларига қарши 1 фоизли Бордо суюқлиги (мис сульфати бўйича 6–8 кг/га), Топаз 10% эм.к. (12,5–15 мл) ёки Курзат Р н.кук. (200–250 г) препаратларидан бирортасини 60 литр сувда аралаштириб пуркаш тавсия қилинади.

Ҳосилни йиғиштириш. Саримсоқ ҳосилини июньь-июльь ойларида йиғиштириб олиш керак, акс ҳолда унинг паллалари бир биридан ажралиб кетади, ҳосил нобуд бўлади, товарбоплиги ҳамда сақлашга яроқлилиги пасаяди. Ҳосил белкурак билан ердан кўтарилиб, қўл билан териб олинади, кейин қуритилади. Барги ва гулпояси бўғинидан 3–5 см қолдирилиб кесиб ташланади, пиёзлари майда-йириклигига қараб сараланади.

Саримсоқпиёзни экиш ва парваришлаш бўйича тавсиялар

Халқимизнинг кундалик озиқ-овқат рационида саримсоқпиёз алоҳида ўрин тутади. Инсон саломатлиги учун жуда фойдали, пиёздошлар оиласига мансуб бу экин С, В 1, В2, РР каби дармондориларга жуда бой.

Саримсоқ пиёз мамлакатимиз шароитида асосан августнинг охири–сентябрь ойида экилади. Экиш учун кечпишар Южный фиолетовый ва эртапишар Майский ВИР навлари тавсия этилади.

Саримсоқ экиш учун режалаштирилган майдон ўтмишдош экин қолдиқларидан тозаланиб, ҳайдов олдидан тупроқ намлиги маромида бўлиши учун яхшилаб суғорилади. Кейин 28–30 см чуқурликда ҳайдалиб, кетидан 16–18 см чуқурликда чизелланади, КРН-2,8 ёки КОН-2,8А русумли культиваторлар ёрдамида суғориш эгатлари олинади.

Экин учун энг яхши ўтмишдош – бодринг, карам ва картошка ҳисобланади. Саримсоқ совуққа чидамли, 3–5 оС ҳароратда ҳам униб чиқади, –7–8 оС гача бўлган совуққа чидайди.

Саримсоқни энг мақбул экиш муддати жанубий минтақаларда – сентябрь ойининг учинчи ўн кунлиги, марказий минтақада жойлашган ва водий вилоятларида – сентябрнинг биринчи ўн кунлиги ва шимолий минтақаларда эса август ойининг учинчи ўн кунлиги ҳисобланади. 2–3 қатор қилиб экилганда ленталар ораси 50–60, қаторлар ораси 10–15, ўсимликлар ораси 6–8 см бўлиши лозим. Тишчалари 5–6 см чуқурликка экилади ва усти чириган гўнг билан 1,5–2 см қалинликда мульчаланади. Экиладиган паллалари юқори унувчан, касалликлардан ҳоли, бутун, тўқ бўлиши зарур. Йирик ёки майдалигига қараб бир гектар майдонга 1–1,5 тонна ҳисобида экилади.

Кузги агротехника ишлари қатор ораларига КРН-4,2 русумли культиватор билан 15–16 см чуқурликда икки-уч марта ишлов ўтказиш, бегона ўтлардан тозалаш, бир марта минерал ўғит бериш ва уч-тўрт маротаба суғориш ишларидан иборат.

Эрта баҳорда қатор ораларини бегона ўтлардан тозалаш, уч-тўрт марта культивациялаш, минерал ўғитлар билан озиқлантириш ва суғоришни сифатли ўтказиш лозим.

Экин учун энг мақбул тупроқ намлиги дала нам сиғимига нисбатан 75–80% бўлиши лозим. Суғориш ишлари 500–600 м3/га меъёрда, минтақа тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда ҳар 5–12 кунда ўтказилади.

Саримсоқ минерал озуқаларга ўртача талабчан ҳисобланиб, тупроқ турига қараб экин гектарига соф ҳолда 100–150 кг азотли, 100–120 кг фосфорли ва 50 кг калийли ўғитлар билан озиқлантирилади.

Озиқлантиришда фосфор ўғити йиллик миқдорининг 70–75 фоизи шудгор олдидан, қолган қисми эса бороналаш пайтида азотли ўғит вегетация даврида тенг иккига бўлиб берилади.

Саримсоқ пиёз пашшаси, тамаки трипси, кузги тунлам ва бошқа ҳашаротлар билан зарарланиши мумкин. Бу зараркунандага қарши курашишда ДВА-трин 10% эм.к. (400 мл/га), Талстар 10% эм.к. (300–400 мл/га), Конфидор 20% эм.к. (250–300 мл/га) препаратларидан биронтасини 600 литр сувга аралаштириб пуркаш лозим.

Ўсимликда сохта ун шудринг, илдиз чириш, мозаика, сарғайиш, бўғин чириш каби касалликлар кузатилганда уларга қарши кураш ишларини аввало касалланган ўсимликларни йўқотишдан бошлаш зарур. Касалликларига қарши эса 1 фоизли Бордо суюқлиги (мис сульфати бўйича 6–8 кг/га) ёки Топаз 10% эм.к. 125–150 мл/га ҳисобида 600 литр сувга аралаштириб пуркаш тавсия қилинади.

Пиёз уруғини сепишга улгурмаган хўжаликлар сентябрнинг биринчи ўн кунлигида ушбу тадбирни якунлашлари лозим. Муддатида экилган ва яхши униб чиқиб ривожланган, бўйи 6–8 см. га етган пиёз бегона ўтлардан тозаланади ва ягана қилинади. Минерал ўғитлар билан биринчи маротаба озиқлантирилади ва суғорилади. Ер етилгач, қатор ораларига культиваторлар ёрдамида 15–16 см чуқурликда ишлов берилади.

Саримсоқ ҳосилини июнь–июль ойларида йиғиштириб олиш керак. Акс ҳолда унинг паллалари бир биридан ажралиб кетади, товарбоплиги ҳамда сақлашга яроқлилиги пасаяди. Ҳосил йиғиштириб олингандан кейин қуритилади. Барги ва гулпояси бўғинидан 3–5 см қолдирилиб кесиб ташланади, пиёзлари майда-йириклигига қараб сараланади.

    Р.Ҳакимов, Ф.Расулов

Саримсоқ етиштириш технологиясининг ўзига хос хусусиятлари – Tadbirkor-Fermer

Саримсоқ – пиёзсимон ўсимлик бўлиб, қисқарган поя-тўп ва паллалардан иборат мураккаб пиёзбош ҳосил қилади. Барги ясси, чизикли асосан думалоқ найсимон. Улар асослари билан бир-бирига қаттиқ ёпишиб, сохта поя ҳосил қилади.
Сохта поя марказидан уругълаётган саримсоқнинг гул пояси (карнайи) ўтади.
Саримсоқнинг палласи калин, зич эт билан копланган битта ёки бир нечта ўсиш нуктаси бўлган кўртакдир. Паллалар саримсоқ тубига бирикади ва умумий қуруқ пустга уралади. Саримсоқ – совуққа чидамли ўсимлик. У 3-5 градус ҳароратда кўкариб чиқа олади ҳамда -7-8 градус совуқга бардош бера олади. Саримсоқнинг ўсиши учун оптимал ҳарорат ривожланишининг биринчи даврида 5-10 градус , паллалар ҳосил қилаётганда 15-20 градус ва етилаётганда 20-25 градус бўлиши керак. 20 градус дан юқори ҳароратда илдизларнинг ўсишини тўхтатиб қўяди. Лекин саримсоқнинг жанубий (қургъоқчилик) раёнларида етиштирилаётган навлари иссиқка чидамлилиги билан ажралиб туради.
Ўзбекистонда саримсоқни қуйидаги навлари етиштирилади: Ўзбекистон бинафша ранг саримсогъи – тезпишар, Андижон саримсогъи – тез пишар, тунгон саримсогъи – тез пишар. Алмашлаб экишда, саримсоқ бодринг, карам ва картошка экилган ерларга экилгани маъқўл, чунки бу экинлардан кейин дала ерларига саримсоқ пиёз
бодринг, полиз экинлари, қовоқча, қўлча қовоқ, эртанги карам ҳамда картошкадан кейин экилса мақсадга мувофиқдир. Саримсоқ пиёзларга органик ва минерал ўгъитлар қуйидаги миқдорда тавсия этилади: чириган гунг гектарига 20-30 т, азот гектарига 200 кг, фосфор 140-160 кг, калий 60-75 кг. Саримсоқ пиёзни биринчи центябрдан 15 центябргача эккан маъқўл. Саримсоқ пиёз асосан палласидан экилади. экилаётганда паллаларнинг огирлиги 10-20 гр.дан кам бўлмаслиги керак. Паллаларни экиш миқдори гектарига 8-14 тс. Айни пайтда саримсоқ пиёзни уругъ донасини ҳам экса бўлади. Бунда экиш миқдори гектарига 50-100 кг. Саримсоқ пиёз лентасимон 2 ва 3 қаторлаб экилади, лентанинг ва қатор ораларининг кенглиги 70 см бўлиши керак. қаторлар экилганда улар оралиги 15 см,
икки қаторларда эса 20 см бўлади. қатордаги ўсимликлар оралиги эса 6-8 см колдирилади. Шундай килиб экиш схемаси: 50Қ20х5-6 см, 40Қ15Қ15х7-8 см. 1 га ерда ўсимликнинг сони 450-600 минг донани ташкил этади. Саримсоқ пиёз ўсув даврида 4-6 марта қўлтиватсия қилинади. қишга кириш олдидан кузда саримсоқ 2-3
марта сугъорилади. Баҳорда ҳаммаси бўлиб 4-5 марта сугъорилади.
Ўзбекистон шароитида саримсоқ зараркунандалардан пиёз пашшаси , касалликлардан сохта ун-шудринг касаллиги билан зарарланади. Бунинг олдини олиш учун ўсимлик ёппасига чиқа бошлаганда 0,2% ли техник хлорофос ёки 0,2% ли БИ-58 эритмаси пуркалади, 2,5 мл метафосни гектарига 15-20 кг.дан сарфлаб
чанглатилади. Сохта ун-шудринг касаллигини олдини олиш мақсадида 1% ли бордо суюқлиги пуркалади.

Чеснок саримсокнинг фойдаси ва зарарлари хакида керакли малумот

Саримсок фойдаси — танлаш қоидалари, халқона табобатдаги ўрни, зарарлари

Саримсок пиёз таркибида кўплаб фойдали моддалар мавжуд: калий, калций, фосфор, C ва Б гуруҳ витаминлари, селен, марганец, ёд ва ефир мойлари. Шу билан бирга, саримсок жуда юқори калорияли маҳсулот саналади — 100 г маҳсулотда 149 ккал мавжуд. Аммо одатда ушбу аччиқ сабзавот оз миқдорда истеъмол қилинади ва шу туфайли қоматга зарар йетказмайди. Бироқ, саримсок иштаҳанинг кучайишига ҳисса қўшиши мумкинлигини еътибордан четда қолдирмаслик керак.

Саримсок фойдаси

Саримсок таркибида ўсимликни паразит ва бактериялардан ҳимоя қилувчи учувчи моддалар — фитонсидлар мавжуд. Уни озиқ-овқат сифатида истеъмол қилганда бактерицид, антипаразитар ва замбуруғларга қарши таъсир кузатилади. Ўтказилган тадқиқот натижалари мунтазам равишда саримсок истеъмол қиладиган шахслар гуруҳи саримсокни умуман истеъмол қилмайдиганларга қараганда шамоллашдан уч баравар кам азият чекишлари маълум бўлган.

Саримсок юрак-қон томир тизими фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу сабзавотни мунтазам истеъмол қилиш қон ҳосил бўлишини рағбатлантиради, шунингдек қон босими ва холестерин даражасини пасайтиради.

Тромбоз хавфи ва қоннинг ёпишқоқлиги камаяди. Кислородни қабул қилиш қобилияти, чидамлилик ва аъзоларга қон келиши тезлиги қон томирларининг ҳолатига ҳам боғлиқ, шунинг учун саримсок еркаклар жинсий функцияларига таъсир қилади. Бундан ташқари, у еркаклар жинсий гормони — тестостерон ишлаб чиқарилишига ёрдам беради.

Саримсок саратон касалликлари еҳтимолини камайтириши маълум бўлган. Унинг ситоплазмасида аллиин номли бирикма мавжуд. Саримсок тишчасини кесганда ҳужайралар яхлитлиги бузилади ва аллиин ҳужайра ферменти аллициназа билан реакцияга киришади.

Бунинг натижасида аллицин моддаси ҳосил бўлади, у саримсокқа ўзига хос ҳид беради. Бу модда организм томонидан ўзлаштирилмайди ва тер, сийдик, нафас орқали чиқарилади. Аллицин антиоксидант бўлиб, хитойлик олимлар аниқлаганидек, ўпка саратони ривожланишининг олдини олишга ёрдам беради. Ушбу модда саратон ҳужайраларини ўлдиради ва нафас олиш тизимидаги инфекцион жараёнлар еҳтимолини камайтиради.

 

Зарарлари

Саримсок таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлиб, уларнинг ортиқча миқдори салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Организмда кўп миқдорда фитонсидлар тўпланганда заҳарланиш содир бўлиши еҳтимоли мавжуд. Шунингдек у оч қоринга ёки ошқозон-ичак тракти касалликлари мавжуд бўлган шахсларга тавсия етилмайди.

Бу сабзавот иштаҳани рағбатлантиради, шунинг учун парҳез давомида унинг истеъмолини чеклаш лозим. Епилепсияли беморларга саримсокни истеъмол қилмаслик кўрсатилади, чунки бу маҳсулот хуружлар юзага келишини рағбатлантирувчи хусусиятга ега. Ёш болалар ва аллергик беморларга уни беришда еҳтиёт бўлиш талаб етилади, айниқса янги узилган ҳолатда.

Тиббиётда қўлланилиши

Фармацевтика доривор препаратларни саримсок асосида тайёрланган капсулага ўралган кукун ва тиндирмалар шаклида таклиф етади. Улар шамоллаш, яллиғланиш жараёнлари, юрак-қон томир тизимининг касалликлари ва саратон касаллигини даволашнинг бир қисми сифатида қўлланилади. Тиндирма ташқи томондан қадоқ ва терининг йирингли яллиғланишига қарши курашда ишлатилади.

Препарат таркиби табиий бўлишига қарамай, уни мустақил даволаниш учун қўллаш тавсия етилмайди, ишлатишдан олдин доза ва фойдаланиш усулини аниқлаш учун шифокор билан маслаҳатлашиш керак.

Халқона табобатда саримқсоқ бутун дунё бўйлаб қўлланилади. Ҳиндлар уни астмани, франсузлар гриппни, немислар сил касаллиги, ошқозон-ичак тракти касалликлари ва ҳатто калликни даволаш учун ишлатадилар. Анъанавий шарқ табобатида саримсок модда алмашинувини яхшилайдиган ва овқат ҳазм қилиш жараёнини рағбатлантирадиган маҳсулот сифатида таснифланади.

Саримсок пиёзни юрак-қон томир тизимига фойдали таъсири 2007-йилда ўтказилган бир тадқиқотда қайд етилган. Унинг таркибий қисмлари қизил қон ҳужайралари билан ўзаро таъсирлашиб, қон томирларининг кенгайишига олиб келади ва қон босимини пасайтиради. Америкалик олимлар саримсок екстракти артериялардаги бляшкаларни йўқ қилиши ва юрак хуружининг олдини олишга ёрдам беришини аниқладилар.

Диаллил-сулфид саримсокни озиқ-овқатдан заҳарланишга олиб келадиган бактерияларга қарши курашда самарали восита қилади. Унинг асосида олимлар антибактериал препарат ишлаб чиқишни режалаштирмоқдалар.

Саримсокдаги аллициннинг саратонга қарши хусусиятлари Калифорния университети томонидан тасдиқланган. Лейкоцитларни гамма-нурлантириш бўйича тажрибалар давомида, саримсок екстракти шароитида ўстирилган ҳужайралар одатий шароитда яшайдиган ҳужайралардан фарқли ўлароқ, ҳаётийлигини сақлаб қолганлиги маълум бўлди. Шу сабабли саримсок препаратлари ионлаштирувчи нурланиш билан алоқада бўладиган шахслар учун яхши профилактика ҳисобланади.

Саримсок косметологияда ҳам қўлланилади. У соч тўкилиши, сўгал ва замбуруғли касалликларга қарши, яллиғланган терини парвариш қилиш учун воситалар таркибида учрайди. Халқ табобатида саримсок асосида ниқоблар тайёрлаш учун кўплаб рецептлар мавжуд, аммо куйиш ва аллергик реакциялар келиб чиқмаслиги учун уларни фақат дерматолог билан маслаҳатлашганидан кейин қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Пазандаликда ишлатилиши

Саримсок дунёнинг барча ошхоналарида шарафли ўрин егаллайди. Янги узилган саримсок салат, димламалар, гўштларга қўшилади, ароматизация учун унинг ёғи тиндирилади. АҚШда саримсок пиёздан ғайриоддий таомлар — мураббо ва музқаймоқ тайёрланади. Иссиқлик билан ишлов бериш унинг аччиқлиги ва ҳидини камайтиради, шу билан бирга кўплаб озуқавий моддаларнинг фаоллигини ҳам пасайтиради.

Шуни ёдда тутиш керакки, янги саримсокни истеъмол қилгандан кейин бир муддат унинг ҳиди сақланиб қолади, уни тишларни ювиш ёки сақич чайнаш орқали йўқ қилиб бўлмайди, чунки маҳсулот ҳазм бўла бошлагач учувчан моддалар тер, сўлак ва ёғ орқали ташқи муҳитга ажралиб туради.

Саримсокни таркибида кўп миқдорда рух ва темир бўлган донлар билан бирга қабул қилиш тавсия етилади, чунки бу сабзавот юқоридаги микроелементларнинг яхшироқ ўзлаштирилишига ёрдам беради.

Пиширилган саримсок

Пиширилган саримсок пюре қилиб езилади ва крекерларга, тостларга, нонга суртиб истеъмол қилинади. Уни ёғ билан аралаштириш, турли таом ва соусларга қўшиш мумкин.

• Саримсок — ўқсиз бир неча бутун бош

• Зайтун ёғи

Бир бош саримсок пиёз ташқи қаватларидан тозаланиб, фақат бир қавати қолдирилади. Унинг устидан зайтун ёғи қуйиб, фолгага ўралади ва противенга қўйиб, 180 даража иссиқликда 40 дақиқа давомида пиширилади.

Сметанали соус

Маёнез ўрнини босувчи фойдали ва калориялиги паст бўлган соус. Салат, шунингдек гўшт, балиқ, сабзавот ва бошқа пишириқлар учун ажойиб қўшимча.

• Саримсок — 5 та ўртача катталикдаги тишча

• Сметана (10%) — 1 стакан

• Кўкатлар: петрушка, укроп, кинза

• Туз, қалампир — таъбга кўра.

Кўкатлар ювилиб, майда қилиб тўғралади. Тозаланган саримсок тишчалари езиш мосламасидан ўтказилади. Барча масаллиқлар сметанага солинади, туз ва қалампир қўшиб, аралаштирилади.

Саримсокни танлаш ва сақлаш қоидалари

Саримсокни танлашда унинг чиримаганлиги ва моғорламаганлигига еътибор бериш зарур. Саримсокнинг боши қуруқ қобиқда бўшлиқларсиз ва зарарланмаган бўлиши керак. Ўсиб чиққан новдалар аста-секин сабзавотнинг фойдалилик даражасини пасайтиради, шунинг учун унинг ниш чиқармаган хилини сотиб олиш яхшироқ.

Совутгичда саримсок бир ойдан кўпроқ вақт давомида сақланади, ундан кейин ортиқча намлик туфайли у ёмонлаша бошлайди. Янада узоқроқ сақлаш учун қуруқ, қоронғи ва салқин жойлар, масалан, йертўла мос келади.

Тозаланган тишчалар совутгичда бир неча кун сақланиши мумкин, бунда улар ёпиқ идишда бўлиши мақсадга мувофиқ, акс ҳолда унинг ҳиди совутгичда узоқ вақт сақланиб қолади.

 

Ekinlarni ekish - Википедия

Ekinlarni ekish - hosil olish uchun oʻsimlik urugʻini tuproqning yuqori qatlamiga joylash; асосий афотексника тадбирларидан бири. Ekinlarni ekish usullari ekinlarning oziqlanish maydoniga, yorugʻlik va namga boʻlgan talabini, ekin parvarishini, birinchi navbatda, qator oralarini mexanizatsiya yordamida ishlashni hisobga olgan holda tanlanadi. Сочиб экиш - энг оддий усул; бунда ко'л билан сепилган уруг` тупрок устига тушиб, борона йоки мола йордамида турли чукурликка джойланади.Каторлаб экиш (qator oratari 10—25 см, koʻpincha 15 см) - асосан, донли экинлар йетиштиришда qoʻllaniladi. Qatorlab ekuvchi seyalka urugʻni egat tubiga tashlab, yumshoq tuproq bilan koʻmib ketadi, urugʻ bir tekis unib chiqadi. Тор каторлаб экиш (катор ораллари 7—8 см) - донли экинлар, беда, зигъир ва бошкалар о`симликларни экишда каторлаб экишга нисбатан ко`прок коьланилади. Bunda urugʻlar maydonda бир meʼyorda joylashadi. Кенг qatorlab ekish (qator oralari 45 sm dan ortiq) - chopiq qilinadigan ekinlar (makkajoʻxori, qand lavlagi, kungaboqar, marjumak, ildizmevalilar va boshqalar) ni ekishda qoʻllaniladi.Лента (тасма) шаклида экишда ленталар орасидаги кенг каторлар тор каторлар билан алмашинади (сабзи, редиска ва бошкалар шундай экилади). Уялаб экишда хар бир уяга бир неча дона уруг` ташланади. Nuqtalab ekish usulida urugʻ donalab bir-biridan maʼlum oraliqda ekiladi. Каттик совук ва кор кам бо'ладиган минтакаларда кузги экинлар учун эгатга экиш усули ко'лланилади; уругъ егат тубига экилади, егатга то`планган кор юниб чиккан нихолларни музлашдан саклайди. Экинларни экиш асосан. сейялкалар, баʼзан самолётлар билан (мас, саксовул уругълари) амальга оширилади.

Осимлик тупини, кошатини (помидор, баклажон, карам, мевали ва манзарали даракстлар) йетиштириб, сонгра асосий джойга экиш кошатлаб экиш усулига киради.

Экинларни экиш муддатига караб бахорги (бахори экинлар), кузги (кузги экинлар), йозги (иккинчи хосил олиш учун), кеч кузги (уругъларни барвакт ундириб олиш учун) га бо'линади.

Хар бир осимлик учун экишнинг оптимальный вакти мавджуд. Орта Осиода бахори бугъдой, арпа, зигъир, канд лавлаги, беда, кунгабокар эрта бахорги экинларга киради.Kechki bahorgi ekinlarni ekish muddati tuproq ва havo haroratiga qarab belgilanadi. Кузги экинлар (кузги буг`дой, беда ва бошкалар) Узбекистон шароитида октябрь оксири - ноябрь бошларида экилади. Sovuq tushgunga qadar ekilgan ekinlar maʼlum darajada rivojlanib, mustahkamlanib oladi.

Urugʻlarni ekish chuqurligi oʻsimliklarning biologik xususiyati, tuproqning mexanik tarkibiga bogʻliq. Уругълар канча йирик бо'лса, шунча чукуррок экилади (мас, маккаджо'хори 6–8 см, бошокли дон экинлари 4–6 см ва ч.к.). Mexanik tarkibi ogir tuproqlarga yengil, qumoq va qumoq tuproqlarga nisbatan urugʻlar yuzaroq ekiladi. Экишда тупрок намлиги хам хисобга олинади (уругъ тупрокнинг курук катламида джойлашиб колмаслиги керак). Baʼzan urugʻlarni qushlardan, kuchli shamoldan saqlash maqsadida (мас, makkajoʻxori, noʻxatni) ekish chuqurligi koʻpaytiriladi.

Urugʻlik ekish meʼyori (мас, бугдой 150–200 кг / га, туксизлантирилган чигит 30–40 кг / га) радостный тупрок - иклим шароит, экиннинг xoʻjarik ahamiyati, oʻsimlikning oziqai

Уругани экишга тайёрлашда уларнинг сифати, тозалиги, унувчанлиги текширилади. Хар бир xoʻjalikda ekish agregatlari, ишнинг вакти ва кай тартибда bajarilishini koʻrsatuvchi reja tuziladi. Экиш сифатини бахолашда униинг вактида амалга осирилиши, уругънинг бир шил чугурликда экилиши, уругълик экиш меʼйори, каторлар ва то'г'рилиги текширилади (яна q. Уругълик). Уругчилик.

Баходир Норматов.

.

Ерга экин экишдан олдин ва ключ ишлов бериш. Кишлок xo’jaligi ekinlarini ekish usullari

Yerga ekin ekishdan oldin va keyin ishlov berish. Кишлок хо'джалиги экинларини экиш усуллари
  1. Bosh sahifa
  2. Referatlar
  3. Кишлок ва о'рмон хо'джалиги
  4. Ерга экин экишдан олдин ва кейин ишлов бериш.Кишлок xo’jaligi ekinlarini ekish usullari

Ерга экин экишдан олдин ва ключ ишлов бериш. Кишлок xo’jaligi ekinlarini ekish usullari

Юкланган vaqt:

20.09.2019
.

O‘g‘il ko ’rishni istovchilar uchun Ibn Sino tavsiyalari - Avitsenna.uz

О'г'ил туг'илиши сабаби эр уругайнин иссиклиги, мо'лиги хамда джинси якинлик хотиннинг хайздан пок бо'лиш вактига то'г'ри келишидадир Уругон о'нг томондан келиши бунга йордам беради, чунки бу уруг 'иссикрок ва куйукрок бо'либ, о'нг байракдан келган бо'лади; онг байрак кызыганрок ва джигарга якинрокдир. Эрлик уруги бачадонининг томонига тушганида ветчина шундай боалади. Xotin urug‘ining xossalari va qay tomondan kelishi ham ahamiyatlidir.Совук мамлакатлар, совук фасл ва шимолий шамол боланинг о'г'ил бо'лишига йордам беради; buning ziddi esa aksincha bo‘ladi. Иуда йош хам, кекса хам бо'лмай, айни йигитлик йошида ко'шилиш хам ахамиятлидир.

О'г'ил туг'илиши учун эр ветчина, хотин ветчина макссус тайёрланишлари керак. О'г'ил туг'иш учун хотиннинг уруги куйук, кучли ва иссик бо'лиши лозим, чунки шундай уруг ‘эрликни тезрок кабул калади. Эр уруги ветчина хотин уругидан кучли болиши лозим. Бола о'г'ил туг'илиши учун куйидаги тадбирларни амальга ошириш зарур: хотин хам, эр хам атир, буг'лаш ва озик-овкат воситасида о'з организмини киздириши керак.Бир муддат джинси якинликдан сакланиш лозим.

Коп суюклик ичмаслик, балки чойни оз-оздан ичиб, киздирадиган кучли овкатлардан исте'мол qilishlari darkor. Эр оаз уругини синаб коариши, агар уруг суйук бо́лса, куюлгунча юкоридаги тадбирларни давом эттириши керак бо́лади. Кейин чиройли джой солиниб, йаксши атирлар билан ксушбо'илантирилган о'ринда хурсанд, вакти чог 'холда о'г'ил хакида о'илаш зарур.

O‘g‘il ko ’radigan homilador ayolning belgilari quyidagilardan iborat:

  1. Ayolning rangi yaxshiroq, o‘zi xursandroq, terisi tozaroq, ishtahasi sog‘lomroq, homiladorlik alomatlari tinchroq bo‘ladi.
  2. Айол о'нг томондан ог'ирлик сеза, шу йондан хомила кимирласа, бу о'г'ил бола эканлигидан дарак беради.
  3. Ayolning ko‘kragi kattalashib, undagi…

Maqolaning davomini DNK.UZ saytida o‘qishingiz mumkin.

Foydali maqolalarni Telegram каналимизда кузатиб скучно!


Юкланмокда ...

.

Barqaror qishloq khujaligi amaliyoti uchun agrotekhnologik yunalishlar - O'zbekiston

Кишлок худжалиги Узбекистон иктисодиётида анг мухим соха булиб колмокда ва ялпи ички махсулотнинг 17 фоизини ташкил этмокда. Мамлакатнинг озик-овкатга булган талабини кондириш максадида кишлок худжалигида ишлаб чикариш ва кишлок ахолисини иш билан таминлаш хамда уларнинг даромадини ошириш мухимдир.

Узгариб турувчи иклим аник бир мейорга эга бульмаган йогинлар, совук киш ва йознинг курук иссиги экинлар хосилдорлигининг бир маромда ошишига салбий тасир этмокда.Кишлок худжалигида экинлар хосилдорлигининг пасайишига тасир этувчи омиллардан яна бири бу эр ва сувдан окилона фойдаланилмасликдир. Irrigasiya tarmoqlaridan samarali foydalanishning nisbatan pastligi va katta hajmdagi irrigasiya tizimlarining ishlamasligi erlarning meliorativ holatining yomonlashuviga, suvdan samarasiz foydalanuvda olib kelmoqi.

Suvni boshqarish ва undan samarali ravishda foydalanish учун sugorish tekhnologiyalarini Fermer khujaliklarida turli сув manbalaridan (yogingarchilik, qushimcha suvlar ва suvning Alternativ manbalari) foydalanilgan Holda Amalga oshirilishi, asosiy ekinlar учун ozuqa elementlari ва tuproq unumdorligini saqlash ва kelajakda oshirish ekinlar khilma-khilligi (ekinlar diversifikasiyasi ) buyicha qilinadigan ishlarning birgalikda olib borilishi ekinlar hosildorligini malum darajada oshishiga sabab buladi.Узбекистон Prezidentining 2015 YIL 29 dekabrdagi «2016-2020 yillarda Кишлки khujaligini yanada isloh qilish в rivojlantirish Хор-tadbirlari tugrisida» Г qarori ва mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni Amalga oshirish учун гуз в kuzgi bugdoy maydonlari 220 мин gektarga qisqartiriladi в ulardan бушаган эрларга сабзавот, полиз, эм-хашак экинлари ва интенсив типдаги мевали дарахтларни джойлаштириш реджалаштирилган.

Birlashgan millatlar tashkilotining oziq ovqat ва Кишлок khujaligi tashkiloti (ФАО) tomonidan 2004 yildan Beri Amalga oshirilayotgan tuproq ва suvdan unumli foydalanish Хамда ekinlar khilma-khilligi buyicha Olib borilayotgan ishlar qaror ва boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni Amalga oshirishga ushbu loyihalar muayyan darajada Хизмет qilmoqda .Бу ильмий амалий ишлар асосан ишлаб чикариш шаройтида эр ва сувдан фойдаланишдаги муаммоларни эчишда экинлар махсулдорлигини ошириш бароборида тупрок унумдорлигини саклаш, озукавитээлемэдларишваралашараллаш, озукирданал кашаллари вамарал. Olingan natijalar Шунь kursatmoqdaki, Янг namoyish etilayotgan yakhshilangan tekhnologiyalar evaziga эр ва suvdan foydalanish hisobiga ekinlarning mahsuldorligini oshirish mumkin, Кишлки aholisining daromadlarini Хамд oziq-ovqat khavfsizligini taminlash ва mintaqani tabiiy zahiralarini saqlash Хамд Кишлки khujaligining barqarorlashuviga Olib keldi.

ФАО уз этиборини лалми ва сугориладиган эрларда фермерлар даромадини ошириш яни кишлок худжалиги ишлаб чикаришда экилайотган экинларнинг хосилдорлигини баркарор равишда ошириш буйча этганлар джорий. Тавсия этилган технологияялар фермерлар томонидан кабул цилиниб, уларнинг катнашувида катта майдонларга йорий этилмокда. Гусимча равишда ФАО томонидан 2017 йил мартдан уз ишини бошлаган «Кишлок худжалиги экинларини диверсификация ва интенсификация гилиш» лойихаси югорида бошланган ишларни давом эттиришни уз куйгана макшлаган.

Агдариб хайдаш ва ананавий чукур шудгорлашга асосланган кишлок худжалигидани агротехник тадбирлар тупрок холатининг йомонлашувига олиб келганлигига карамай, кишлок худжалигана ас-шоркоси тушуннга бунчахуджалигана шунди тушунга Лекин, шуни такидлаш дзёйски, катта маблаг сарфлаб кам фойда олиш эмас, балки кам хараджат килиб куп фойда олиш тугрисида уйлаб куриш вакти этди. Джахон Амалиотида ресурсларни теджаган холда кишлок худжалик экинларидан юкори хосил олайотган минтакалар сони йилдан йилга ошиб бормокда.

Узбекистонда тугридан-тугри экиш технологиясини гуза катор орасига культиватор ёки диск билан эрни тайёрлаб бугдой экиш технологиясайнинг урнига куллаш мумкин. Hozirgi vaqtda культиватор билан экилайотган майдонларда бугдойнинг экиш мейори анча юкоридир (250 кг / га). ФАО tomonidan amalga oshirilgan turli loyihalarda ekish meyorini kamaytirish va fermerlarning iqtisodini kutarishda bir qancha izlanishlar olib borilgan. Пахтаси икки-уч марта териб олинган гуза далаларида тугридан-тугри экиш сейялкасида экилганда анаанавий экиш усулига караганда юкори хосил бериши билан биргаликда кушимча даромад хам келтирмокда.Бунда тугридан-тугри экиш сейялкасидан кузги бугдой, кунгабокар, кунджут, гуза каби бир катор кишлок худжалик экинларини экишда фойдаланилди. Чет элдан келтирилган тугридан-тугри экиш сейялкаларининг иш унумдорлиги хамда униинг иктисодий курсаткичлари эскидан ишлатилиб келинайотган (SZ-3,6) сеялка курсаткичлари билан такаджакосланда акадган. Агар мазкур кишлок худжалик машиналари (тугридан-тугри экадиган сейялкалар) Узбекистонда ишлаб чикарилса, фермерлар экинларни этиштиришдан янада купрок фойда олган буляр эди.

Ананавий сеялка билан экиш усулида шудгорлаш, малалаш, чизеллаш ва экиш каби бир неча технологик джарайонлар баджарилиб, галла СЗ-3,6 русумдаги сеялка билан экилганда 100 гектар экин буллэридони литуган урочи материал 73-йлэгілгілган сеялка билан бугдой экилганда эса бир гетар экин майдони хисобига 860 литров (10 марта камрок) йокилги мойлаш материаллари сарф цилинган. Яни, 100 гектар экин майдони хисобига тэджаб колинган нефт махсулотлари микдори 6500 литрни ташкил этган.

Agarda tejab qolingan neft mahsulotlariga, qushimcha ravishda ish haqi va traktorlar amortizasiyasi sarfini ham qushadigan bulsak, bir gektar maydon hisobidan fermerning tejamkorlik khisobigcha buladishi khisobiga, olmoqiburdas foydas foydas. Шунингдек, экин майдонига тупрокка ишлов бериш учун тракторлар кириши сони камайши хисобига тупрок зичлашиши джарайони анча кечикиси, яна кусимча равишда экинлар хосилдорлиги ортиши дегани.

Худди сюнга ухшаш натиджалар пуштага экилган кузги бугдойда хам олинган хамда бу усулда уруг сарфи 50 фоиз камайган ва сув сарфи эса 30 фоиз камайганлиги кузатилди.Пуштага экувчи сейялка билан экилган джухорида сув сарфи (Узбекистонда сувдан фойдаланиш иуда мухим омилдир) 32 фоизгача камайганлиги таджриба натиджаларига кура аникланди. Пуштага экиш технологияси кузги бугдой, маккаюхори, джухори ва бошка экинларда синаб курилди олинган натиджалар еса келажакка ишонч билан карашга ундайди. Пуштага экадиган сейялкалар Узбекистонда ишлаб чикилса, объединяющий джорий этилиш майдони ошишига сабаб булар эди.

Turli modifikasiyaga ega bulgan seyalkalarning iqtisodiy samaradorligi

Bajariladigan agrotadbirlar номер

Ишлатилган техника ва ускуналар

Йокилги сарфи, (л / га)

Mehnat unumdorligi, (ga / soat)

мехнат сарфи, 100 га учун (киши / соат)

Ананавий екыш усули курсаткичлари

Эрни судгорлаш

Магнум

40

1,0

100,0

Эрни малалаш

Магнум

25

4,0

32,4

Уруг Экиш

ТТЗ-80/1 СЗ-3.6

8,6

5,5

15,4

Джами 100 га майдон учун

х

7360

147,4

Тугридан-тугри экиш усули курсаткичлари

Уруг Экиш

ТТЗ-80/1 СА-11500

8,6

4,1

21,4

Джами 100 га майдон учун

х

860

21,4

100 гектар экин майдони хисобига

Tejab qolingan resurslar miqdori

х

7500

х

161,9

Узбекистон ишлаб чикариш шароитида такрорий экин сифатида дуккакли ва бошка экинларнинг экилиши гуза-бугдой навбатма навбат экиш тизимида калланилиши мамкин булган мухим биран юналиш.Узбекистонда дуккакли экинлардан мош, соя ва ловияни кузги бугдой уриб олингандан кейин унига урнига иккинчи экин сифатида экиш ва улардан 1,5–2 т / га хосил олиш мумкин. Dukkakli ekinlardan tashqari, makkajukhori, kunjut, poliz, sabzi va boshqa sabzavot ekinlarining etishtirilishi Uzbekistan, ekinlar diversifikasiyasi uchun Juda katta imkoniyatlar yaratadi. Озик-овкат учун ишлатиладиган дуккакли экинлардан мош иктисодий джихатдан Узбекистоннинг барча минтакаларида устунликка эга. Малумки, дуккакли экинлар тупрокни азот билан бойитади шунинг учун хам улар кишлок худжалигида тупрокни мухофаза qilish ва ресурс тейовчи технологиялар учун иуда мухим хисобланади.Азот туплашдан ташкари бу ekinlarning тупрок сифатини ошириши экинларга иджобий тасир этади. Tuplangan azot esa keyingi yilda etishtiriladigan ekinlarning usuv davrida azotga bulgan talabini pasaytiradi bu esa ekinlarni etishtishirishga ketadigan kharajatlarning kamayishiga sabab buladi.

Фаргона водийсида сабзи иуда катта иктисодий самара келтирувчи экин хисобланиб, хосилдорлиги ва бозордаги нахларининг югорилиги билан бошка экинлардан ажралиб туради. Узбекистонда бу экин кадымдан анг куп фойдаланиладиган сабзавот экини булиб, хар бир ойла уни иуда куп микдорда истемол килади.Sabzi kuproq qul kuchi talab etadigan ekin hisoblanadi, избегая uchun ham uning hosildorlgi mamlakat miqyosda ancha kam. Respublikada chorva mollari uchun makkajukhori takroriy ekin sifatida fermerlar tomonidan juda katta maydonlarda etishtirilmoqda. Chorvachilikda Hamisha em-khashak va don ekinlariga bulgan talabning katta bulganligi sababli, makkajukhori katta maydonlarda ekilmoqda.

Shuni takidlash lozimki, 2017 yilda kuzgi bugdoy urilgan maydonga takroriy ekin sifatida ekiladigan ekinlar soni va maydoni utgan yillarga nisbatan ancha kup buldi.Бунга эса асосий сабаб Узбекистон Республикаси Президент такрорий экинларни экиш ташкил qilish buyicha chiqargan qarori muhim ahamiyat касб этди. Hukumatning yuqorida qayd etilgan qarori respublikamizda qishloq khujaligi mahsulotlarini avvalgi yillarga qaraganda ancha kup miqdorda ishlab chiqarishga eirishildi. Бу еса уз навбатида кишлок худжалик махсулотлари экспорт ошишига сабаб булган булса иккинчи томондан ички бозорни турли дон ва дуккакли дон экинлари билан тулдирилшига ва шунингдек эринлари талдирилшига ва шунингдек эркирди тальярди хамиларига булган

Хулосалар

Узбекистон эр ва сувдан окилона фойдаланишда кишлок худжалигида тупрокни мухофаза qilish ва ресурс теджовчи технологиалар иуда мухим иктисодий соха хисобланади. Tupoqni haydashni umuman kerak emas deb aytishdan biz yiroqmiz. Лекин шуни алохида такидлаш дзёйски, юкори хосил факатгина эрни чукур хайдаш оркали олинади деб айтиш хам нотугри. Tuproq unumdorligini belgilovchi omillardan biri bulgan yomgir chuvalchanglarining tuproqlarimizda kamayib ketayotganligini aksariyat qishloq khujaligida faoliyat olib borayotgan mutakhassislar sezayotgan bulishi mumkin.ФАО «Узбекистонда утказган тайбаларига асосланиб айтиш мумкинки», тупрокни чукур шудгор qilish yomgir chuvalchanglari sonining olib kelgan bulsa, tuproq haydalmagan yoki shudgor qilinmaganda esa chuvaltchanglar. Dehqonchilikni yanada rivojlantirish uchun resurstejovchi tekhnologiyalar buyicha ilmiy tadqiqotlarning янги usullarini ishlab chiqarishga jalb etish zarurdir. Хеч кимга сэр эмаски, хозирги даврда хам купгина олимлар: «эрни гандай чукурликда хайдаш керак 30 йоки 40 см?» Деган Саволга Явоб Топиш Учун Бош Котиришмокда.

.

YaQINLIK VAQTIDAGI OG`RIQ - KASALLIK BELGISIMI?

Ayollarning 70 foizi vaqti-vaqti bilan yoki muntazam ravishda yaqinlik paytidagi bezovtaliklardan aziyat chekishadi. Бирок андиша устун келиб, бу хакда хатто юфтларига хам «мик» этишмайди. Вахоланки, касальни яшириб, иситмасига тутилиш хеч разрыв емас. Demak, jinsiy yaqinlik vaqti yuz beradigan noxush holatlar va ularning sababi haqida suhbatlashamiz.

Mutaxassis - олий тоифали шифокор – гинеколог Нилуфар БО`СТОНОВА.

Qorinning pastida keskin og`riq

Juftingiz bilan yaqinlikka kirishgan zahotingiz qovug`da og`riq qo`zg`alib, bezovtalik qorinning tarqaladi sohasiga. Yaqinlikdan keyin ham og`riq kuchi sezilib turadimi?

Sababi nima? Ayollar jinsiy a`zolaridagi yallig`lanish, siydik yo`li va buyrakdagi shamollash tufayli bo`lishi mumkin.

Хораси: гинеколог ко`ригидан о`тиб, джинсий азо УТЦи, зарур тахлилар отказилади.Сонг йаллиг`ланишга карши муоладжа баджарилади. Бу vaqtda jinsiy yaqinlikka kirishish tavsiya etilmaydi.

Qichishish ва ачишиш ...

Teringiz ta`sirchan emas, боеприпасы yaqinlik vaqti jinsiy a`zoda qichishish paydo bo`ladi. Безовталик ачишиш шиши билан давом этади. Yaqinlikdan keyin ham qinda terini kuydirayotgandek bezovtalik bormi?

Sababi nima? Zamburug`li kasalliklar.

Хораси: bezovtaliklar sababi zamburug`lar deb topilsa, Shiftokor ko`rsatmasi bilan dori preparatlari qabul qilinadi.Уни келтириб чикарган омил аникланиб, даволанади. Xastalik qaytalamasligi uchun er-xotin birgalikda muolajalar olishi muhim sanaladi. Йокса, замбуруг бир-биридан отиб юраверади.

Tug`ruqdan keyin

Tushunarsiz bezovtalik, yoqimsiz holatning kuzatilishi tug`ruqdan keyingi jinsiy yaqinlik vaqti normal hol hisoblanadi. NOzik munosabtalar payti og`riq kuzatilishi ham mumkin.

Sababi nima? Ко`пинча туг`рук чог`ида турли жарохатлар юз беради.Цин шиллик кавати зарарланиши, чок тушиси каби. Ginekologik muolaja bajarilgani bilan chok tushgan teri tortilishi mumkin. Бу esa aloqa payti ba`zi noqulayliklarga sabab bo`ladi. Бирок джиддий хавотирга о`рин йок. Vaqt o`tishi bilan organization asl holiga qaytadi.

Хораси: чилла даври тугагач, гинеколог ко`ригидан о`тиб, муаммолардан химояланиш максадга мувофик.

Noxush holat

Nozik munosabatlar sovuqlashgan, yaqinlik vaqti o`zingizni noqulay sezayapsiz.Алокага киришиш кийин ва ог`рикли бо'лайаптими?

Sababi nima? Цинь шиллик каватининг куриши. Бу холат асосан йоши катта айолларда кузатилади. Йошларда эса йаллиг'ланиш касалликларин асорати саналади. Шиллик qavatning kerakli darajada namlanmasligi, aloqaga kirishishni murakkablashtiradi.

Хораси: q в шиллик каватининг куруклаши аникланганида шифокор корсатмаси билан макссус шамчалар ва суртмалардан фойдаланиш мамкин. Muolaja tugagunicha jinsiy aloqa man etiladi.

Tos suyagidagi og`riq

Jinsiy aloqa vaqti qinda paydo bo`lgan og`riq, asta-sekinlik bilan tos suyagiga uzatiladi. Гавдани котарганда огърик белга хам та'сир килиши мамкин. Qizig`i, bu holat faqat yaqinlik payti sodir bo`ladi.

Sababi nima? Ог`ир джисмоний мехнат тури билан шуг`улланадиганлар, туг`рук вакти бел сохасига юборилган ог`риксизлантирувчи препарат ашорати, умуртка чурраси, остеоксондроз хамда неврологикабилан шасталикала карабин саборилган.

Хораси: шифокор ко`ригидан сунг аникланган муаммога ко`ра зарур муоладжа белгиланади. Yaqinlik vaqtidagi og`riq muntazam takrorlansa, albatta mutaxassisga murojaat eting.

Qovuqning tez to`lib qolishi

Kam bo'lsa-da, uchrab turadi. Yaqinlik vaqtida ayol qovug`i to`lib borayotganini sezadi (hatto bundan avval hojatga borgan bo`lsa ham) . Кинда тушунарсиз огърик, пешоб аджратиши шипение кучайиши хам кузатилади.

Sababi nima? Yolg`on chaqiriqlar siydik yo`llari Инфексияси, sistitni anglatishi mumkin.

Хораси : UTT, пешоб тахлили, инфексияни аниклаш максадида сийдик намунасини экиш усуллари тавсия этилади. Yallig`lanishga qarshi muolaja to`liq bajarilgachgina jinsiy yaqinlikka kirishish mumkin.

Ajralmalarning ko`payishi

Ko`pchilik ayollarga bu holat yaxshi tanish. Ammo o`zlaricha turli muolajalarni qo`llab, vaqtida Shifokorga murojaat qilishimaydi.Jinsiy yaqinlikdan song qindan qonli yoki to`q jigarrang ajralma keladi.

Sababi nima? Бачадон ички воситаси (спираль) дан фойдаланадиган айолларда, бачадон бойни эрозияси йоки сервикал канал яллигланишидан азият чекувчиларда кузатилади. Shuningdek, bachadonda turli o`smalar bo`lganida ham yaqinlikdan so`ng qonli ajralma kelishi mumkin.

Chorasi: t o`g`ri tashhis uchun mutaxassis ginekologik ko`zgu yordamida bachadon bo`ynini tekshirishi lozim.Shundan song aniqlangan muammoga ko`ra zarur muolaja buyuriladi.

MARJONA tayyorladi.

.

"ФАДИЛ" клиника соч кочириб ӯтказиш хизматини таклиф этади

Хозирги кунда аксарият одамларнинг соч то 'килиши муаммосидан азият чекайотгани тез-тез кузатиладиган холат. Бу касаллик айникса ёшлар орасида хам тобора авдж олмокда. Ammo endilikda bu muammoning ham oldini olish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Фото: Клиника "FADIL".

Xususan, Buxoro shahridagi "FADIL" триксология ва косметология клиника choksiz zamonaviy FUE usulda soch ekish amaliyotlari o‘tkazilmoqda.

Markazda ana shunday amaliyotlarni o‘tkazishga imkon beruvchi eng so ’nggi asbob-uskunalar bilan jihozlangan yangi operatsiya xonasi tashkil etilgan bo‘lib, mutaxassislar Gruziya, Turkiya kabi mribida

Фото: Клиника "FADIL".

Клиника рахбари, врач дерматокосметолог, триксолог, трансплантолог Фаррукс Умуровнинг айтишича, андроген калликка дучор боалайотган эркаклар сони йилдан йилга ошиб бормокда.

Фотография: Клиника "FADIL". Фото: Клиника "FADIL".

«Андроген калликнинг асосий сабаби наслий омиллар ва гормональный баланс бузилиши саналади. Хозирда бизга хатто 18-20 йошдаги беморлар хам муроджаат qilishmoqda. soch to'kilishiga qarshi soch ekish amaliyotining bajarilayotganligi alohida ahamiyatga ega », - дейди у.

Фото: Клиника "FADIL". Фото: Клиника "FADIL".

Bunday muolajalar jarayonida har bir soch tolasi alohida-alohida ekiladi. Bitta soch tolasini ekish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Аввало, донор соч толаси аджратилади. Keyin ekish uchun joy tayyorlanadi. Сонгида эша аджратилган графтлар янги джойга ӯрнатилади ва мослаштириш джарайони олиб борилади.

Марказда хар хил джарохатлар, куйиш ва турли яралардан колган чандигларга хам соч кочириб ӯтказиш амалиотлари муваффакиятли баджарилмокда.

Ekilgan sochlar ӯsishiga va qayta tӯkilmasligiga kafolat beriladi.

Murojaat uchun manzil: Buxoro shahri, H.T. Буксорий кӯчаси, 17-ю

Телефон: +99897 7980007

Reklama huquqi asosida

.

Смотрите также